Brand

Fotografie a autorský zákon (1. díl)

Věděli jste, že na každou fotografii, kterou jste kdy pořídili, máte autorské právo? Jak toto autorské právo vzniká a zaniká? Jaký je rozdíl mezi právy autorskými a majetkovými?

Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte v následujícím článku. Budeme se totiž věnovat autorskému zákonu v oblasti fotografování.

Autorský zákon a fotografie - úvodem

Žijeme v době, kdy slušnost a dobré mravy již nepatří do "základní výbavy" každého z nás. To se promítá nejen v běžném životě, ale i v oblasti fotografií a fotografování. Jak konkrétně?

Není potřeba chodit kolem horké kaše - v praxi se často setkáváme s tím, že jsou bezostyšně kopírovány a používány fotografie, aniž by k tomu dal autor svolení.

Místem, kde nejčastěji dochází k těmto mimozákonným aktivitám, je samozřejmě internet. Fotografie nejsou většinou nijak chráněné, stačí zmáčknout pravé tlačítko myši, dát Zkopírovat/Uložit obrázek.

Na všechny fotografie se vztahuje autorské právo

V předchozím odstavci jsem uvedl výraz "nezákonné aktivity". Ano, je to tak - na veškeré fotografie se totiž vztahují autorská práva, jejichž porušení představuje trestný čin.

Samozřejmě Zkopírováním nebo Uložením obrázku k sobě do počítače se ještě nestáváme zločincem, to jistě ne. Stáváme se jím až tehdy, použijeme-li příslušnou fotografii bez svolení autora.

Stejně jako obrazy, hudební, literární a jiná tvůrčí díla, tak i fotografie jsou chráněny legislativou. Konkrétně zákonem č. 121/2000 Sb., nebo-li Zákonem autorským. Podívejme se tedy na autorský zákon z hlediska praxe, konkrétně z pohledu fotografií a fotografování.

Uvedení autora a zdroje není odpustkem

Nevím proč, ale v naší zemi mezi lidmi koluje zcela nesmyslná poučka, že když uvedu autora, můžu to zkopírovat a použít. Osobně jsem již několikrát řešil doslovné kopírování článků z Fotorádce (i s fotografiemi) - všichni viníci se bránili tím, že si mysleli, že když uvedou zdroj a autora, že to mohou jakkoliv používat.

Uvedení autora a zdroje v žádném případě nestačí

To je zásadní omyl - pokud někdo zkopíruje fotografii například někde na webu a použije ji na svých stránkách, tak se dopouští trestného činu ať už zdroj a autora uvedl nebo neuvedl.

Na druhou stranu musím jako člověk uznat, že uvedení autora a zdroje je hezké gesto a značí to alespoň o špetce slušnosti příslušné osoby.

Autorská práva na fotografie

Stejně jako na jiná tvůrčí díla (hudební nahrávky, knihy, obrazy, dílo choreografické, pantomimické, atd.), tak i fotografie jsou autorským dílem.

Jednou z podmínek, aby dílo mohlo být dílem autorským, je to, že musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. To fotografie bezpochyby jsou, protože i při naprosto bezmyšlenkovitém cvakání zapojujeme mozek a vzniká jedinečné dílo.

Samozřejmě to asi nebude dílo jedinečné z hlediska kvality. Naši zákonodárci to spíše mysleli tak, že se jedná o dílo, které nevzniká ve stejné podobě v množství tisíc kusů dnes a denně.

Fotografie je autorským dílem ihned po vzniku, i v elektronické podobě

Druhou důležitou podmínkou, aby dílo mohlo být dílem autorským je to, že musí být vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam

Je to pochopitelné, protože pokud bychom nemohli dílo vidět, slyšet nebo jinak objektivně vnímat, těžko by autor prokazoval, že je vytvořil :) . Důležité je, že je v zákoně uvedeno "včetně podoby elektronické". To nám zajišťuje, že i ty fotografie, které máte pouze v počítači nebo jen na paměťové kartě, jsou považovány za autorské dílo, čili jsou chráněny autorským zákonem.

Z toho vyplývá první zásadní závěr - fotografie se stává autorským dílem ihned při jejím vzniku. Pokud by to chtěl někdo vzít do důsledku, tak by to asi mohlo být v okamžik jejího zápisu na paměťovou kartu. A to proto, že v tom okamžiku začíná být objektivně vnímatelná.

Pokud se tedy ptáte, jestli musí být fotografie někde registrovaná nebo musí obsahovat speciální vodoznak, tak nemusí. Na svou fotografii máte autorské právo automaticky ihned při jejím vzniku.

A pozor, autorské osobnostní právo na ni máte jednou provždy. Podstatné tedy je, že osobnostní autorské právo vám nikdo nikdy nemůže upřít, vzít nebo prodat. Máte jej prostě navždy.

Jste stydliví? Používejte pseudonym

Pokud se rozhodnete zveřejňovat své fotografie pod pseudonymem, nemusí se o vás nikdo vůbec dozvědět. Ze zákona totiž vyplývá, že pravé jméno autora, který se rozhodl zveřejňovat svá díla pod pseudonymem, nesmí být bez jeho svolení zveřejněno. V takovém případě pak zastupuje autora při výkonu práv osoba, která dílo zveřejnila.

Necháváte si radit jak fotit? Což takhle spoluautorství...

Autorský zákon též pracuje s pojmem spoluautor, spoluautorství. Konkrétně uvádí, že autorské právo k dílu, které vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů (dílo spoluautorů), přísluší všem spoluautorům společně a nerozdílně.

Spoluautorem není modelingová agentura, asistent nebo provozovatel atelieru

Takže se nemusíte děsit myšlenky, kterou jsem nadnesl v nadpisu. V žádném případě neplatí to, že spoluautorem je i osoba, která vám poradila, jak ten či onen motiv vyfotografovat nebo jakou techniku použít. (poznámka autora článku: Takže zase z toho nic mít nebudu ... :)

Stejně tak není spoluautorem ten, kdo Vám poradil, půjčil studiové osvětlení nebo "dohodil" modelku. Pokud by někdo něco takového na vás zkoušel, nedejte se, nemá sebemenší nárok na spoluautorství.

Osobně by mě ale zajímalo, jak by to bylo, pokud by jeden držel fotoaparát, druhý směřoval a držel externí blesk a třetí mačkal spoušť. Nejsem právník, a tak se do těchto úvah raději pouštět nebudu. Myslím ale, že by takový případ zavařil hlavu mnoha právníkům.

Zánik práv autorských

Tento nadpis je tak trochu nesmyslný. Autorství k fotografii totiž jednoduše řečeno nikdy nezaniká. Jak jsem již uvedl o pár odstavců výše, autorství k fotografii Vám zůstane navždy.

Autorských práv k ošklivé fotografii se zbavíte pouze jejím úplným smazáním

Takže pozor na to - autorská práva máte i k těm nejošklivějším fotografiím, které jste kdy vytvořili. Už to je další důvod je smazat, že? :)

Pokud se ptáte, jestli lze autorství někomu předat, tak nelze. Autorství je nepřenositelné tak jako řidičák, vstupenka do klubu a nebo naše manželka.

Nyní si ale už určitě říkáte, že se ale přeci běžně fotografie prodávají a zpeněžují. Jak je to ale možné, když autorství nelze prodat nebo pronajmout?

Odpověď je jednoduchá - právo autorské se totiž skládá ze dvou složek:

  • Osobnostní autorské právo (to je to, o kterém jsme se bavili doposud).
  • Majetkové autorské právo (o tom si povíme nyní).

Doposud jsme se bavili o osobnostním autorském právu, které vám zůstává navždy pouze a jenom Vám. Stejně tak jako Rembrandtovi nebo Monetovi dodnes nelze upřít osobnostní autorská práva, tak i vám budou platit ještě v daleké budoucnosti (pravděpodobně do té doby, než se svět zblázní a nebo se změní legislativa).

Majetková práva na fotografie

A nyní už jsme o té části autorského zákona, ze kterého se sypou penízky. Majetková práva na fotografie lze totiž za protiplnění poskytnout třetím osobám.

Zbohatnout můžete poskytnutím majetkových práv, ne osobnostních

Abych byl přesný, za peníze (nebo jiné protiplnění) lze poskytnout třetím osobám licenci k užívání fotografie (fotografií).

Jaké existují druhy těchto licencí, jaké mají časové trvání a jak je tím dotčeno autorské právo autora, to jsou otázky, kterým se budeme věnovat v pokračování tohoto článku. Druhý díl tohoto seriálu vyjde po víkendu, konkrétně 30. října.

Shrnutí a závěr

Zákony bývají někdy těžko stravitelné, takže si myslím, že pro dnešek bylo zákonů, pouček a pravidel tak akorát. Shrňme si nyní to nejdůležitější z dnešního článku o autorském zákoně a fotografování.

Nejdůležitější body z dnešního článku:

  • Autorské právo na fotografii vzniká automaticky ihned při jejím vzniku a zaznamenání na kartu nebo kinofilm.
  • Autorské práva na fotografie jsou navždy - nikdo vám je nemůže vzít, stejně tak vy nemůžete prodat své autorství.
  • Pokud jste stydliví? Pak používejte pseudonym - pokud nebudete chtít, nesmí být vaše pravé jméno zveřejněno.
  • Spoluautorství nevzniká poskytnutím rady nebo pronájmem vybavení. Spoluautorství vzniká až tehdy, podílí-li se osoba svou tvůrčí činností na vzniku fotografie.
  • Autorská práva obsahují dvě složky - právo autorské osobnostní a autorské majetkové.
  • Právo majetkové je to, se kterým lze obchodovat.

V příštím pokračování tohoto článku se budeme věnovat byznysu namíchanému s právem, to vše v oblasti fotografií a fotografování. Zajímavý koktejl, že? Jinak řečeno, povíme si, jaké existují způsoby poskytování fotografií, jaké lze očekávat platby za tato poskytnutí. Uvedeme i několik praktických rad, jak začít vydělávat na svých fotografiích. Zároveň si povíme, jak můžete ovlivnit způsob využití svých fotografií.


Diskuse

Basti

30.12.2011 11:24

Chybí tu jedna podstatná drobnost: autorství vzniká automaticky a majitelem je fotograf. Ale majetková práva nemusí nutně vždy náležet fotografovi, například pokud fotíte něco na konkrétní dohodu o provedení činnosti anebo jste v zaměstnaneckém poměru a fotografie jsou vaší pracovní náplní, získává majetková práva zaměstnavatel! Abyste mohli fotografie prodávat (tzn. prodávat licence k užití fotografií), musíte vlastnit autorská i majetková práva, nestačí být pouze autorem!

Tomáš

30.12.2011 11:53

Ono je to všechno popsáno v tomto i druhém dílu, stačí si to pročíst. To, že vždy je majitelem práv fotograf, je hodně diskutabilní. Uvažme situaci, kdy vše připraví producent se stylistou a fotograf jenom bezmyšlenkovitě zmáčkne spoušť...

zolo_69

24.4.2014 20:55

Dotaz - Fotografie jako důkaz

Ochranný svaz autorský využil moje fotografie (uveřejněné) na webu z jendé akce jako důkaz, že se akce pořádala a na základě toho vymáhá z pořadatele poplatek. Neměla by ale OSA přinejmenším požádat mne jako autora fotografií nejprve?

Tomáš

24.4.2014 21:14

Dobrý den, nejsem si tím stoprocentně jistý, nicméně Vy byste klidně mohl říct, že fotografie jsou falzifikát, že nejsou z dané akce, že jsou odjinud, z jiné akce, že jste je upravil, do souborů přidal osoby, atd. Podle mě nemohou fotografie, které někdo vezme z webu (ať už je to OSA nebo pan prezident) sloužit jako důkaz, dokud není nějakou oficiální cestou (notář, soud???) ověřena jejich pravost a autenticita. OSA je šílená organizace... bohužel.

majki71

29.9.2014 20:12

fotografie

Dobrý den,pořídil jsem fotografii rozhledny,zaslal ji jako návrh na turistickou vizitku na web Turistický deník,ten fotografii schválil,umístil ji na turistickou vizitku No 2981 a vizitka jde do prodeje.Na vizitce je dokonce uvedeno mé jméno jako autor. Vztahuje se na toto majetkové právo,mám nárok na nějaké procento z každé prodané vizitky?

Tomáš

29.9.2014 20:48

Dobrý den, záleží na konkrétní dohodě. Nevím jaká dohoda či smlouva nebo cokoliv takového mezi vámi proběhla, takže těžko říct, jak tam jsou nastavené podmínky. Takže nemohu posoudit, jestli jste zasláním fotky majetkové právo postoupil či nikoliv...

triniti

4.3.2015 18:49

použití fotografií

Dobrý den, měla bych dotaz. Byla jsem nechat fotografovat svoje děti u fotografa. Ten nyní použil na svých dárkových voucherech právě jednu z těchto fotografií, aniž by mě o tom předem informoval. Má na to právo, použít fotografie mých dětí bez mého svolení na svůj propagační materiál? Moc děkuji, Lenka.

Tomáš

4.3.2015 20:07

Dobrý den, záleží na Vaší konkrétní dohodě / smlouvě. Pokud jste se na ničem takovém nedomlouvali nebo není odsouhlasený žádný dokument, ve kterém byste s tím vyjádřila souhlas, tak k tomu právo ten fotograf nemá. On sice má na fotky autorské právo, ale toto je takový způsob použití, při kterém by zcela jasně měl být vyjádřen Váš souhlas. A to kvůli tomu, že na tom poukazu je zcela jasně rozlišitelný člověk (Vaše dítě). POkud by tam byla třeba jen ruka, tak to může být, ale pokud je na fotce rozlišitelný člověk, tak k tomu je potřeba souhlas, viz občanský zákoník.

triniti

5.3.2015 21:59

Tomáši, moc děkuji za odpověď. Na ničem takovém jsme se spolu nedomlouvali, ani jsem nepodepisovala žádný dokument. Myslela jsem si, že v okamžiku, kdy za fotky zaplatím, jsou v mém vlastnictví a nikoliv ve vlastnictví fotografa. Ještě jednou moc děkuji, Lenka.

Tomáš

6.3.2015 09:06

Pokud se nic nepodepisovalo či nedomlouvalo, tak majetková i dušení autorská práva zůstávají fotografovi. Takže on je může použít třeba pro svou propagaci. Jenže to koliduje zase s jiným paragrafem, dle kterého by na takových fotkách neměly být rozeznatelní lidé. A pokud ano, je k tomu potřeba jejich souhlas.

EvaL

12.3.2015 08:50

Použití fotografie s mým motivem

Dobrý den, mám prosbu o radu. Na výstavě psů bez mého vědomí vyfotili mého pejska a následně taktéž bez mého vědomí zpracovali foto a použili pro jejich výrobky. Přišla jsem na to náhodou a popravdě nejenom, že se mi takové jednání nelíbí, ale fotka je taková, že ještě navíc to, jak pes vypadá mu zrovna nelichotí. Dá se s tím něco dělat? Děkuji moc.

Ivana Šustrová

26.3.2015 21:57

Stažení a následné zneužití fotografie mých věcí

Dobrý den, na netu jsem si koupila několik předmětů, které jsem nafotila ve svém bytě a vložila do jedné skupiny na fcb.Tato fotografie byla stažena a vložena do jiné skupiny, kde ji paní vydává za svou a předměty na fotografii nabízí lidem k prodeji. Tuto paní jsem kontaktovala,fotku jsem i nahlásila, ovšem bez výsledku. Paní dokonce ve skupině píše, že všechny předměty na fotografii má ve svém vlastnictví a jsou foceny u ní doma. Poradíte mi co mám dělat? Nebo dá se s tím vůbec něco dělat? Děkuji za odpověď.

Tomáš

30.3.2015 09:51

Dobrý den, mám obavu, že pokud ta pani nedostane rozum, tak s tím asi nic neuděláte. Můžete to zkusit nějak na fb nahlásit (není tam na to někde tlačítko / ikonka)?

Karkulka

30.4.2015 07:57

foto na fb

Dobrý den,chci se zeptat na tohle.Na svém FB jsem zveřejnila fotky mého bytu v jakém ho nechala nájemnice.Není tam vyfocena žádná její věc ani ona sama.Jen jsem uvadla k fotografii její jméno a že byt nechala v takovém stavu.Udala mě na policii že jsem fota zveřejnila.Stáhla si je a pan policajt měl plné papíry mých fotek.Neporušila náhodou bývalá nájemnice moje autorská práva k fotografiím?Děkuji za odpovědi

Tomáš

30.4.2015 10:39

Dobrý den, to že jste fotky zveřejnila, není protizákonné. Na tom nic špatného není. Nevím jaké fotky policie má či nemá nebo bývalá nájemnice, takže těžko hodnotit...

Zuzana

13.1.2016 14:42

Dobrý den, prosím o radu. Provozuji fotoateliér, fotím svatby, rodiny děti apod. S klienty, kteří si mé služby objednají zpravidla nesepisuji smlouvu, fotografie nepoužívám pro komerční účely, pouze pro svou prezentaci na Facebooku či na mých stránkách, potřebuji k tomu písemný souhlas klienta? Předem děkuji za odpověď.

Anežka

11.9.2017 21:34

Dobrý den, jsem ve svízlivé situaci, nebudu tu popisovat cely svuj pribeh, ale jsem amaterska fotografka. Nafotila jsem nedávno jednu akci a fotky upravovala v pocitaci u me ,,byvale,, kamaradky. Jenze jsem je tam dala a ona mi je nechce dat, rekla ze je da rovnou tomu organizatorovi, nebo ze je posle sama. Kdyz jsem rekla ze so pro fotky prijedu, tak se vymlouvala na nabijecku. Ona ty fotky nesmi pouzit ne? Ani nikomu posilat nic ne? NA to jsou autorska prava.

Tomáš

12.9.2017 09:02

Dobrý den, jestli jste Vy ty fotky nafotila, tak na ně máte autorské právo, tím pádem by s nimi neměl nikdo jiný nakládat. Ona po Vás může chtít maximálně tak nějaké plnění za využití jejího vybavení. Ale s fotkami by manipulovat neměla, pokud jste se tak nedohodly. Poučení pro příště - upravovat na svém vlastním zařízení ;)

Hahak

1.3.2018 13:28

Dobrý den, jak je to tedy prosím s právami (majetkovými i autorskými) k fotografiím, když je fotograf zaměstnanec a fotí pro firmu. Je to částečně jeho náplní práce, ale ve smlouvě to není nijak ošetřeno. Moc děkuji. 

Eva

26.7.2019 10:01

Dobrý den, zmiňujete zde práva pouze autora fotografie. Jak se to má s osobou, která je předmětem focení? Jistý člověk má ve svém držení fotky z mého raného dětství, na kterých jsem já (sama) a nechce mi je vydat, protože on je autor. Jaký je právní pohled na tuto situaci? Děkuji.

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Další články z kategorie Fotografujeme

Všechny články kategorie

Jak fotit, když venku mrzne

V návodu k fotoaparátu se dočtete, že je možno fotoaparát používat do teploty 0°C. Ale v mrazu se přesto běžně fotí. Kde je tedy…

1.1.2022

JaroslavJay

Fujifilm CLASSIC Neg. na starších foťácích Fuji

Pokud fotíte do RAF a používáte pro úpravu Capture One, zde je poměrně snadný trik jak využít nejnovější filmové simulace i na…

5.1.2021

Michal Kroupa

Krajinářská fotografie - rok 2020

Máme za sebou trošku zvláštní rok, tak se pojďme podívat na krajinářské fotografie, které jste na Fotorádce v uplynulých měsících…

3.1.2021

Michal Balada

Dvojí polarizační filtr aneb využití efektů

Určitě každý známe označení CPL tedy cirkulární polarizační filtr. Každý, kdo tento filtr zná ví také jaký efekt vytváří.…

14.11.2020

Lukáš

Měření expozice: kdy a proč chybuje? Jak na ideální expozici?

Ve fotoaparátu vestavěné měření expozice je velmi užitečné, avšak ne 100% spolehlivé. V jakých případech je potřeba expozimetr…

2.5.2020

Tomáš

Krajinářská fotografie: březen - srpen 2019

Po delší době se pojďme podívat na krajinářské fotografie, které jste na Fotorádce v uplynulých měsících nahráli.

16.9.2019

Michal Balada