Brand

Krajinářská fotografie - PANORAMA III.část

V předchozích dvou dílech jsme si definovali specifika panoramatické fotografie, seznámili se s vybavením, které je pro tento druh fotografie nezbytné a naučili se fotit podkladové snímky. Dnes se podíváme na poslední fázi tvorby panoramat, tedy na samotné lepení snímků a jejich finální editaci.

pano1.jpg

Z předchozích článků už ted víme, co to panoramatická fotografie je. Chápeme, jaké jsou její možnosti a úskalí, tušíme, jaké vybavení budeme pro tento druh fotografie potřebovat a umíme už i nafotit podkladové snímky.
Jak tedy fotografie slepit tak, aby panorama bylo bezchybné? Pokud jste se drželi rad v předchozích článcích a podkladové snímky netrpí žádným zásadním problémem, bude tato fáze, jak už jsem dříve sliboval, tou nejjednodužší.
Rád bych ještě podotknul, že k výsledku vede samozřejmě více cest, já Vám však popíši tu "moji".
1) Jak z hromady podkladových snímků vybrat to nejlepší panorama
Představte si, že jste se vrátili z víkendového focení v horách a na paměťové kartě máte stovky podkladových snímků, ze kterých plánujete "vyrobit" několik rozumných panoramat. V rámci hledání optimálního světla a kompozice jste každou scenérii zachytili panoramaticky několikrát, což je skvělé, protože jste si tak zvýšili šance na úspěch. Má to ale jeden háček.
Uvážíme-li, že lepení jednoho panorama může v závislosti na výkonnosti počítače trvat i několik minut, může tento postprocessing zabrat mnoho hodin. Jakým způsobem tedy zjistit, jak které panorama vypadá, aniž bychom u toho ztrávili celý den?
Jednoduše. Podkladové snímky budeme vyvolávat z rawu tak, aby finální výstup byl co nejmenší. Doporučuji tedy všechny snímky označit a najednou vyexportovat do fotmátu JPEG, u kterého navíc snížíme rozlišení a kvalitu (všechny editační programy typu Lightroom, DPP, atd. touto funkcí disponují).
Získáné snímky budou sice nekvalitní, ale jejich lepení do panoramat bude otázkou několika sekund. Po slepení všech podkladových fotografií do panoramat tak získáme přehled o tom, která panoramata můžete vyřadit a se kterými se budeme dále "piplat".
2) Vyvolávání podkladových fotografiií z RAWu
Když už máme jasno v tom, které panorama chceme dotáhnout až do konce, můžeme se vrhnout na vyvolávání z rawu do plné kvality. Ačkoliv programy pro lepení panoramat umí pracovat s rawem a provádět i řadu dalších úprav, doporučuji fotografie vyvolávat do 16-ti bit tiffu v na to specializovaném software (Lightroom, Photoshop či DPP).
Věřím totiž, že software by měl být používám k tomu účelu, pro jaký byl primárně navrhnut a tak nechávám editaci na editačním sw a lepení na sw pro tvorbu panoramat.
V postprocesingových programech typu Lightroom tedy doporučuji před vyvoláním z rawu:
a) eliminovat vady (zbavit se například chromatické aberace)
b) doladit detaily (sladit u všech fotografií expocici, případně vyvážení bílé).
Až když jsou podkladové fotografie plně připraveny v 16-ti bit tiffu, přistupuji k vlastnímu lepení.
3) Lepení podkladových snímků do panorama
Pro vlastní lepení doporučuji mnoha fotografy oblíbený program PTgui (http://www.ptgui.com/) a jak už jsem slíbil, pokud jsou snímky správně nafoceny, bude tato fáze opravdu jednoduchá. Nebudete ani potřebovat nejnovější profesionální verzi programu, jelikož předpokládám, že snímky netrpí žádným problémem a tak nebude třeba nic zásadního opravovat.
Postup lepení je následující:
I. Otevřete PTqui a přes "Load images" nahrajete podkladové snímky vztahující se k danému panorama
II. Snímky sestavíte do panorama kliknutím na "Align images"
III. Je-li potřeba panorama doupravíte. Za tímto účelem jsou nejužitečnější funkce:
a) "Projection" nahoře v menu kliknutím rozbalíte a zvolíte požadovanou projekci (například "Cylindrical" nebo "Equirectangular")
b) Oříznutí regulujete tahem sliderů situovaných dole, vpravo a následním kliknutím na hranu panorama a přetažením žluté linky v požadovaném směru.
c) Rovnost horizontu regulujete levým tlačítkem myši (kliknutím na panorama a tahem nahoru / dolů se horizont ohne ve směru pohybu), pravým tlačítkem myši (kliknutím na panorama a tahem nahoru / dolů se mění náklon horizontu ve směru pohybu).
IV. Snímky slepíte do panorama kliknutím na "Create panorama" a následnou volbou možností exportu: u "Set optimum size" doporučuji zvolit "Maximum size (no loss of detail)", u "Fille format" vyberte "TIFF" a pro "Settings" zadejte "Bit depth - 16-bits", "Compression - None", "Alpha channel - Normal" a potvrďte kliknutím na "OK". Nakonec u "Layers" vyberte "Blendend panorama only" a vše potvrďte kliknutím na "Create Panorama".
Toto nastavení Vám zaručí maximalizaci obrazové kvality, ale je možné, že si na výsledný produkt pár minut počkáte (závisí na výkonnosti počítače).
4) Finální úpravy panorama
Když máte panorama vytvořené, můžete se zaměřit na finální dolaďování. S panoramatem jednoduše pracujete v editačním programu (Photoshop, Lightroom, atd.) jako s každou jinou fotografií. U mě to znamená seříznout strany (je-li potřeba), vyretušovat nesrovnalosti (je-li potřeba), prohnat panorama přes Noiseware a nakonec taháním za křivky doladit kontrast. Finální panormatickou fotografii archivuji neostřenou, v 16-cti bitovém tiffu.
Takže jak jsem sliboval... tvorba panoramat není atomová věda a každý si může nějaké to panorama vyzkoušet, ať už sám na dovolené u moře nebo v rámci workshopů, kde se toto téma bude probírat více do hloubky (v článku jsem se záměrně zabýval snažším postupem pro jednořadá panoramata a vynechal kombinace metod - např. lepení expozic v rámci panoramat, abych poukázal na jednoduchost metody a neodradil případné začátečníky).
V rámci tří článků jsme tedy probrali specifika panoramatické fotografie, ujasnili si jaký hardware a software budeme potřebovat, popsali postup přípravy a následného snímání podkladových fotografií a nakonec jsme se dostali k samotnému lepení snímků do panoramat. Nezbývá tedy než vzít fotoaparát a jít to ven vyzkoušet :o)V předchozích dvou dílech jsme si definovali specifika panoramatické fotografie, seznámili se s vybavením, které je pro tento druh fotografie nezbytné a naučili se fotit podkladové snímky. Dnes se podíváme na poslední fázi tvorby panoramat, tedy na samotné lepení snímků a jejich finální editaci.

Jak tedy fotografie slepit tak, aby panorama bylo bezchybné? Pokud jste se drželi rad v předchozích článcích a podkladové snímky netrpí žádným zásadním problémem, bude tato fáze, jak už jsem dříve sliboval, tou nejjednodužší.

Rád bych ještě podotknul, že k výsledku vede samozřejmě více cest, já Vám však popíši tu "moji".

1) Jak z hromady snímků vybrat to nejlepší panorama

Představte si, že jste se vrátili z víkendového focení v horách a na paměťové kartě máte stovky podkladových snímků, ze kterých plánujete "vyrobit" několik rozumných panoramat. V rámci hledání optimálního světla a kompozice jste každou scenérii zachytili panoramaticky několikrát, což je skvělé, protože jste si tak zvýšili šance na úspěch. Má to ale jeden háček.

Uvážíme-li, že lepení jednoho panorama může v závislosti na výkonnosti počítače trvat i několik minut, může tento postprocessing zabrat mnoho hodin. Jakým způsobem tedy zjistit, jak které panorama vypadá, aniž bychom u toho ztrávili celý den?

Jednoduše. Podkladové snímky budeme vyvolávat z rawu tak, aby finální výstup byl co nejmenší. Doporučuji tedy všechny snímky označit a najednou vyexportovat do fotmátu JPEG, u kterého navíc snížíme rozlišení a kvalitu (všechny editační programy typu Lightroom, DPP, atd. touto funkcí disponují).

Získáné snímky budou sice nekvalitní, ale jejich lepení do panoramat bude otázkou několika sekund. Po slepení všech podkladových fotografií do panoramat tak získáme přehled o tom, která panoramata můžete vyřadit a se kterými se budeme dále "piplat".

2) Vyvolávání podkladových fotografiií z RAWu

Když už máme jasno v tom, které panorama chceme dotáhnout až do konce, můžeme se vrhnout na vyvolávání z rawu do plné kvality. Ačkoliv programy pro lepení panoramat umí pracovat s rawem a provádět i řadu dalších úprav, doporučuji fotografie vyvolávat do 16-ti bit tiffu v na to specializovaném software (Lightroom, Photoshop či DPP).

Věřím totiž, že software by měl být používám k tomu účelu, pro jaký byl primárně navrhnut a tak nechávám editaci na editačním sw a lepení na sw pro tvorbu panoramat.

lightroom2.jpg

V postprocesingových programech typu Lightroom tedy doporučuji před vyvoláním z rawu:

a) eliminovat vady (zbavit se například chromatické aberace)

b) doladit detaily (sladit u všech fotografií expocici, případně vyvážení bílé).

Až když jsou podkladové fotografie plně připraveny v 16-ti bit tiffu, přistupuji k vlastnímu lepení.

3) Lepení podkladových snímků do panorama

Pro vlastní lepení doporučuji mnoha fotografy oblíbený program PTgui (http://www.ptgui.com/) a jak už jsem slíbil, pokud jsou snímky správně nafoceny, bude tato fáze opravdu jednoduchá. Nebudete ani potřebovat nejnovější profesionální verzi programu, jelikož předpokládám, že snímky netrpí žádným problémem a tak nebude třeba nic zásadního opravovat.

Postup lepení je následující:

I. Otevřete PTqui a přes "Load images" nahrajete podkladové snímky vztahující se k danému panorama

ptgui1.jpg

 

II. Snímky sestavíte do panorama kliknutím na "Align images"

ptqui2.jpg

 

III. Je-li potřeba panorama doupravíte. Za tímto účelem jsou nejužitečnější funkce:

a) "Projection" nahoře v menu kliknutím rozbalíte a zvolíte požadovanou projekci (například "Cylindrical" nebo "Equirectangular")

b) Oříznutí regulujete tahem sliderů situovaných dole, vpravo a následním kliknutím na hranu panorama a přetažením žluté linky v požadovaném směru.

ptqui3.jpg

c) Rovnost horizontu regulujete levým tlačítkem myši (kliknutím na panorama a tahem nahoru / dolů se horizont ohne ve směru pohybu), pravým tlačítkem myši (kliknutím na panorama a tahem nahoru / dolů se mění náklon horizontu ve směru pohybu).

IV. Snímky slepíte do panorama kliknutím na "Create panorama" a následnou volbou možností exportu: u "Set optimum size" doporučuji zvolit "Maximum size (no loss of detail)", u "Fille format" vyberte "TIFF" a pro "Settings" zadejte "Bit depth - 16-bits", "Compression - None", "Alpha channel - Normal" a potvrďte kliknutím na "OK". Nakonec u "Layers" vyberte "Blendend panorama only" a vše potvrďte kliknutím na "Create Panorama".

ptqui4.jpg

Toto nastavení Vám zaručí maximalizaci obrazové kvality, ale je možné, že si na výsledný produkt pár minut počkáte (závisí na výkonnosti počítače).

4) Finální úpravy panorama

Když máte panorama vytvořené, můžete se zaměřit na finální dolaďování. S panoramatem jednoduše pracujete v editačním programu (Photoshop, Lightroom, atd.) jako s každou jinou fotografií. U mě to znamená seříznout strany (je-li potřeba), vyretušovat nesrovnalosti (je-li potřeba), prohnat panorama přes noiseware a nakonec taháním za křivky doladit kontrast. Finální panormatickou fotografii archivuji neostřenou, v 16-cti bitovém tiffu.

Na výsledné panorama se můžete podívat níže (pro zvětšení rozklikni).

charlesbridge.jpg

 

Takže jak jsem sliboval... tvorba panoramat není atomová věda a každý si může nějaké to panorama vyzkoušet, ať už sám na dovolené u moře nebo někde na foto-expedici či v rámci workshopů, kde se toto téma bude probírat podrobněji (v článku jsem se záměrně zabýval snažším postupem pro jednořadá panoramata a vynechal kombinace metod - např. lepení expozic v rámci panoramat, abych poukázal na jednoduchost metody a neodradil případné začátečníky).

 

V rámci tří článků jsme tedy probrali specifika panoramatické fotografie, ujasnili si jaký hardware a software budeme potřebovat, popsali postup přípravy a následného snímání podkladových fotografií a nakonec jsme se dostali k samotnému lepení snímků do panoramat. Nezbývá tedy než vzít fotoaparát a jít to ven vyzkoušet :o)

 

 

Václav

Václav Krpelík je fotograf, který se zaměřuje především na fotografování krajiny a to jak té na souši, tak té pod vodou. Jako jeden z mála fotografů na světě, se s těžkou foto-technikou vydává do mořských hlubin výhradně bez přístroje. Mnohaleté zkušenosti s fotografováním hor, pobřeží, mořského světa a dalších žánrů pak předává účastníkům svých workshopů a expedic pořádaných v zahraničí.

Více o něm a o jeho tvorbě naleznete na jeho webu www.vaclavkrpelik.com.

Diskuse

Radek Doulik

6.6.2012 19:52

Batch Builder

Dik za pekny clanek. Doufam, ze nevadi kdyz pridam male doplneni k PTGui. Pro prvotni roztrideni panoramat se da vyuzit nastroj PTGui, ktery se jmenuje Batch Builder. Staci mu podstrcit adresar se zdrojovymi snimky a BB se z nej vygeneruje projekty s jednotlivymi panoramaty (vyuziva exif data a vetsinou identifikuje spravne sekvence snimku, pripadne je mozne sekvence spojit/rozdelit/umazat snimky) BB spolupracuje s Batch Sticherem, takze po vygenerovani projektu je muze vsechny automaticky poskladat. BB pouziva project templates, takze si clovek v 1. kroce muze napr. vygenerovat mensi treba 40mpix panoramata a pozdeji je protridit a upravit ta zajimava. BB je dostupny pouze v Pro verzi PTGui, ale dokaze usetrit spoustu casu. BTW, ukazkova panoramata se mi moc libi. Radek

Václav

6.6.2012 23:26

Re: Radek

Radku moc děkuji za update. Tu vyšší verzi jsem zatím netestoval. BB může být určitě zajímavá možnost. Třeba někdy Pro verzi pořídím :o)

Kmínek

12.6.2012 17:50

Vhodné ohnisko

Ahoj Vašku, díky za super článek. Mám dotaz, jestli je vhodné použít na panorama extraširokoúhlý objektiv jako je Tokina 11-16mm? Nějak si nedovedu představit jak na sebe budou fotografie navazovat, když budou pořízené takhle širokým ohniskem. Co používáš ty na tyhle super skládačky? Lukáš K.

Václav

13.6.2012 10:49

Re: Kmínek

Ahoj Lukáši, co se ohniska týče, na panorama nejčastěji používám 15-25mm (aps-c). To mi pokrývá Tokina 11-16 f2,8 Pro Dx a Canon 17-55 f2,8 USM IS. Je pravda že krajinářské fotografie focené na extra-krátkých ohniscích vypají nepřirozeně a opravdu silně zkreslují realitu. Na druhou stranu panorama na 9-15mm skvěle využiješ třeba v interiérech (pár takových panoramat jsem dělal v jednom klubu a pak pro jeden salón a dopadlo to velmi dobře). Když pak chceš skládat ve dvou řadách tak to chce samozřejmě delší ohnisko.. řekl bych od 18mm nahoru.

Václav

13.6.2012 10:54

Re: Kmínek

Mimochodem to první panorama v článku (Dlouhý vodopád) je foceno Tokinou 11-16 na 11mm (jedna řada) a to spodní panorama Karlova mostu foceno Canonem 17-55 na 17mm (také jedna řada) ..to jen pro představu :o)

Kmínek

13.6.2012 12:52

Díky za odpověď. Jestli to dobře chápu, tak v celém postupu musí být fáze, kde srovnáváš zkreslení z extra širokého ohniska. Jinak by díky "parabolickému" zkreslení jednotlivé fotky na sebe nenavazovaly. Je moje domněnka správná? Lukáš K.

Václav

13.6.2012 16:56

Re: Kmínek

Nene.. s "parabolickým" zkreslením si vůbec nelam hlavu. Jakýkoliv kvalitní software na slepování panoramat (třeba ten PTGui) se s ním vypořádá. Fotil jsem i panoramata s rybím okem na 10mm a bez problémů. Jen je třeba počítat s tím, že na takto krátkém ohnisku se určitě projeví v předchozích článcích zmiňovaná "parallax error" ..to je ten důvod proč fotografie nebudou v určitých místech navazovat. Tzn. chce to použít VR panoramatickou hlavu. Bez ní se člověk na ohniscích kolem 10mm hold neobejde.

Tomáš Valnoha

24.6.2012 14:40

Zdravim, mám dotaz ohledně programu noiseware. K čemu a jak jej používáte? K potlačení šumu? Doostření? Či ještě něco jiného? Děkuji Tomáš

Martin

25.6.2012 13:33

víceřadé panorama

Chtěl bych se zeptat zdali se budete v dalším pokračování věnovat víceřadému panoramatu. Myslím že pár typů na co si dát bacha a podobně by se hodilo :)

Václav

27.6.2012 09:14

Re:

Re: (callgaro)= Možná na článek o víceřadých panoramatech také dojce, ale momentálně jsou na programu aktuálnější témata. Re: (Tomáš Valnoha)= Noiseware je všeobecné označení pro programy určené k redukci šumu. Doporučuji si přečíst můj dřívější článek: http://www.fotoradce.cz/krajinarska-fotografie-maximalizujeme-obrazovou-kvalitu-clanekid744

MartyM

8.4.2013 22:22

uprava RAW

zdravim, zhltnul jsem vase clanky a diky za ne, chtel jsem se zeptat, jak upravujete ty raw fotky, mam trochu problem s tim, aby to po uprave sedelo k sobe, mam aperture a ulozim si vsechny upravy na prvni fotce a pote to aplikuji na osatni, ale prijde mi, ze to neni uplne ono, ze se zvyrazni nektere rozdily , asi to mam spante exponovane ?

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Další články z kategorie Fotografujeme

Všechny články kategorie

Měření expozice: kdy a proč chybuje? Jak na ideální expozici?

Ve fotoaparátu vestavěné měření expozice je velmi užitečné, avšak ne 100% spolehlivé. V jakých případech je potřeba expozimetr…

2.5.2020

Tomáš

Fotografie na doklady online

Požadavky na fotografie na doklady se v posledních letech zásadně změnily. Vlastně na úřední oficiální průkazy totožnosti, tedy…

30.4.2020

Pavel

Krajinářská fotografie: březen - srpen 2019

Po delší době se pojďme podívat na krajinářské fotografie, které jste na Fotorádce v uplynulých měsících nahráli.

16.9.2019

Michal Balada

JAK FOTIT DĚTI (nejen) mobilem

Pro děti to nejlepší...to platí i pro fotografii. Základy kompozice a nastavení fotoaparátu a třeba i inspiraci pro fotografování…

21.8.2019

Pavel

CO MOŽNÁ NEVÍTE O FOCENÍ MOBILEM.

Fotografujete mobilem? Tak chcete jistě mít fotky co nejlepší i vytištěné na papíře. Jak nastavit fotoaparát, aby vše bylo i na…

19.6.2019

Pavel

Jak přežít focení "se mnou" v horách

Ať už se rozhodnete pro stanování vysoko v Dolomitech, Alpách nebo pro foto-expedice daleko za severním polárním kruhem, tak jako…

3.6.2019

Václav