Brand

Měsíc ve fotografii a atmosférický seeing, část 2.

V první části článku o fotografování Měsíce, jste se seznámili s hlavními úskalími, která je třeba při zpracování tohoto tématu překonávat. V této druhé části se podrobně dozvíte o nejvážnější překážce při nočním, ale i denním krajinářském fotografování, totiž o všudypřítomném atmosférickém seeingu, který má na svědomí mnoho nevyvedených snímků, i když se zdá být v daném okamžiku vše perfektní a vy se těšíte na úžasné fotografie. Nastíníme si, jak se tomuto „fenoménu“ částečně vyhnout a nebudou chybět ani fotografie a praktická videoukázka.

4986_aptenodyti_na_lunarnim_plese_krk_m.jpg

PENGUINI NA LUNÁRNÍM PLESE
více info o vzniku panoramatu 9893 x 5609 pix


...dokončení 1. části článku...

CO JE TO ATMOSFÉRICKÝ SEEING

Vraťme se ale k Měsíci. Fáze vyhovující našemu záměru nastane jen párkrát za kalendářní měsíc. Připočteme-li výskyt mohutné oblačnosti a další důvody znemožňující fotografování, případně nevyplnění podmínek (sníh, námraza, specifická oblačnost) důležitých pro uskutečnění naší vize, zjistíme, že mnoho příležitostí do roka nezbývá. Tím to ovšem nekončí. Na scénu přichází tzv. atmosférický seeing (AS), podle kvality je označován pěti stupni, římsky I - V. Oč jde?

Vzduch mezi objektivem a snímanou scénou není homogenní, ale "pracuje". Jednotlivé vzduchové masy se v důsledku svých rozdílných teplot pohybují, a to vodorovně i vertikálně. Jak to funguje? Teplota vzduchu s nadmořskou výškou klesá. Zatímco suchý vzduch se s každým kilometrem výšky ochladí o 9,8 °C, u vlhkého je míra chladnutí proměnlivá od 3,9 °C do 7,2 °C (chladnutím dochází ke kondenzaci vodních par, čímž se uvolňuje tepelná energie). Pokud se vzduchová masa ohřeje od zemského povrchu, zvětší svůj objem a dojde ke snížení její hustoty oproti okolní atmosféře. Vzduch působením vztlakové síly začne vertikálně stoupat a na jeho místo se začne podsouvat okolní chladnější, což představuje horizontální pohyb. Stoupající vzduchová masa se začne zvolna ochlazovat a ve chvíli nastolení rovnováhy (vyrovnání teplot), by se měl vertikální pohyb zastavit. Pohyb je ovšem ovlivněn mnoha dalšími faktory, jako např. pohybová setrvačnost, proměnlivé chladnutí v závislosti na vlhkosti či fluktuace rosného bodu s měnící se výškou (při stejné vlhkosti +/- cca 2°C).

Řekli jsme si, že pohyb vzduchových mas je ovlivněn mnoha faktory a zastihnout atmosféru v klidu (stabilní), je poměrně vzácné. Rozdíl hustoty dvou vzduchových mas na jejich rozhraní s sebou přináší změnu indexu lomu světla, což způsobuje ohýbání světelných paprsků, tedy jemný "pohyb" obrazu nebo-li seeingový pohyb obrazu (foto č. 11, 16). Tento jev známe jako tzv. tetelení/mihotání vzduchu a setkáme se s ním např. když pozorujeme objekt na velkou vzdálenost skrze vzduch nad teplými povrchy (silnice, poušť). Mnohdy není jev dostatečně silný a okem pozorovatelný, přesto se nám může na fotografii projevit. Delší teleobjektivy s užším úhlem záběru, vytvoří jakýsi úzký průzor atmosférou, který se v konečném důsledku promítne na stejně velkou plochu, jako obraz generovaný širokoúhlým objektivem snímající mnohem širší záběr. Optické vady vzniklé v atmosféře se zvětší a fotografii ovlivní již v pozorovatelné míře.

0:48:34 hod. (foto č.11a)

0:48:34 hod.
(foto č.11a)

0:50:35 hod. (foto č.11b)

0:50:35 hod.
(foto č.11b)

0:50:53 hod. (foto č.11c)

0:50:53 hod.
(foto č.11c)

0:53:40 hod. (foto č.11d)

0:53:40 hod.
(foto č.11d)

0:53:48 hod. (foto č.11e)

0:53:48 hod.
(foto č.11e)

Chronologická mozaika výše (5x foto č.11a-e) představuje 100% výřezy z 5 fotografií pořízených v rozpětí pouhých 5 minut během jediného "měsíčního" focení 3.2.2012 před jednou hodinou ranní a při teplotě -17 °C (foto č. 11c, 14). Klimatické podmínky byly slibné, avšak proměnlivé, jak názorně ukazují výřezy. Třetí v prvé řadě je nejpovedenější z celé série, zatímco na ostatních je patrný různý vliv AS. Jak vidno, bylo možné pořídit snímky zcela nevyhovující až bídné.

Pro zajímavost, výřezy ukazují kráter Tycho, jehož průměr dosahuje 85 km, hloubka necelých 5 km a výstupek uprostřed je přes 2 km vysoký. Úhlová velikost samotného kráteru ze zemského povrchu je přibližně 45 vteřin. Fotografie vznikly 3. února 2012 na Kožové hoře v 0:48 - 0:53 hod., teplota minus 17 °C.

 
služba YouTube video výrazně změnšila (na 43% crop)
75% crop (720 x 540) lze videt zde

Video výše je cca 43% crop FullHD video záznamu Měsíce pořízeného 22.5.2011 v Suľovských skalách před čtvrtou hodinou ranní. Atmosférický seeing nebyl špatný, ale zažil jsem lepší. Video uvádím pro demonstraci tří věcí.

 1. Náchylnost na stabilitu fotografické soustavy - rozhýbání Měsíce na začátku jsem ponechal záměrně. Vzniklo v důsledku velmi jemného stisku tlačítka videozáznamu. Pro představu, stejné rozhýbání fotografické soustavy s nasazeným širokoúhlým objektivem 14 mm (EQ35, FF) by se projevilo na pouhých 2 pixlech obrazu (z 5616).
 2. I přes relativně slušný AS je viditelné plavání/mihotání obrazu, nebo-li seeingový pohyb (a teď si představme, že přes tento "rosol" fotíme).
 3. Při výrazném vyplnění FF políčka je patrné, jak Měsíc po obloze "metelí" vlivem rotace Země.


JAK ATMOSFÉRICKÉMU SEEINGU (AS) ČELIT

V krajině, kde se může nekvalitní AS také neblaze projevit, toho moc nezmůžeme (viz závěr článku). Ovšem s Měsícem je to částečně jiné, protože ho lze fotografovat z různých stanovišť. Jak jsme si naznačili dříve, AS ovlivní fotografii v závislosti na užitém ohnisku. Následující stať platí pro ohnisko 1000 mm a výš, i když tuto hranici nelze zevšeobecnit. Podíváme-li se na hvězdnou oblohu a pouhým okem vidíme mihotání hvězd, pak ani nemá cenu vyrážet. Naopak klidné hvězdy slibují nadějný výsledek.

 • Rozhodně vyrazíme mimo město, které vyzařuje mnoho tepla stoupajícího vzhůru a unášeného větrem. Pokud se nám dostane do záběru, zkáza je jistá. O to více to platí v zimě.
 • Rovnou zapomeňme na focení z balkónu či v pohodlí otevřeného okna, ze kterého se valí o 40 stupňů teplejší vzduch.
 • Snažme se o nejkratší expoziční čas. Je vhodné počkat na chvíli, kdy je Měsíc vysoko na obloze a to ze dvou důvodů. Jednak fotíme přes slabší vrstvu atmosféry a Měsíc je svítivější, což dovoluje exponovat kratším expozičním časem. Již jsme zmínili, že vlivem tetelení vzduchu se snímaný obraz vlní-pohybuje-mihotá. Kratší expozice částečně omezí rozmazání Měsíce vlivem seeingového pohybu obrazu. Někdy použijeme konvertor, který sníží efektivní světelnost někam okolo 1:5.6 - 1:11 a exp. čas ještě prodlouží. Osobně u dlouhých ohnisek používám čas kolem 1/25 sec. Delší expoziční časy již mohou Měsíc na políčku rozmazat vlivem zemské rotace.
 • Nespoléhejme na vyšší ISO, pro které zde není mnoho prostoru. Měsíc je sám o sobě nekontrastní a s vyšším ISO roste šum, který nám ve finále nedovolí dostatečné zvýšení kontrastu. Také ztrácíme dynamiku.
MĚSÍC 19.12.2010, 1:36, -18 °C v plném rozlišení (foto č.12)

MĚSÍC 19.12.2010, 1:36, -18 °C
Kožová hora
(foto č.12)
PLNÉ ROZLIŠENÍ (zoomify)
+ info o fotografii

MĚSÍC 22.5.2011, 3:31, 9 °C Súľov, Slovensko (foto č.13)

MĚSÍC 22.5.2011, 3:31, 9 °C
Súľov, Slovensko
(foto č.13)
více info o vzniku fotografie

MĚSÍC 3.2.2012, 0:50, -17 °C Kožová hora (foto č.14)

MĚSÍC 3.2.2012, 0:50, -17 °C
Kožová hora
(foto č.14)
více info o vzniku fotografie

Po dobu několika let jsem podstupoval bezpočet pokusů o zachycení Měsíce, a to v průběhu celého roku. Jednoznačně se mi osvědčily zimní měsíce, kdy je vzduch i u zemského povrchu chladný a nedochází přes den k jeho výraznému ohřevu. Musíme jen více dbát na odstup od lokálních tepelných zdrojů (viz výše). Pokud nebudou v noci podmínky zcela vhodné, mohou se zlepšit k ránu, kdy se přebytečný teplý vzduch více zchladí a atmosféra uklidní. Já využil nejideálnější podmínky po dosti dlouhé době až 19. prosince 2010 po půl druhé v noci na Kožové hoře se západním prouděním (foto č.12, v plném rozlišení). Měsíc sice nebyl v příznivé fázi, ale stávající klimatické podmínky slibovaly opravdu skvostné výsledky. Od té doby jsem pokus při lepší měsíční fázi opakoval mnohokrát a zmíněnému stavu z 19.12.2010 (foto č.12) jsem se přiblížil (nedosáhl) pouze dvakrát: Súľov 22.5.2011 (foto č.13) a Kožová hora 3.2.2012 (foto č.14).


 

sEXIF K SOUBORU VPRAVO, (aktivní letní čas) (obr. č.15a)

EXIF K SOUBORU VPRAVO
(aktivní letní čas)


(obr. č.15a)

 100% CROP ŠPATNÝ ATMOSFÉRICKÝ SEEING KLÍNOVEC, KRUŠNÉ HORY 11. listopad 2011, 5:58 hod. (foto č.15b)

100% CROP
ŠPATNÝ ATMOSFÉRICKÝ SEEING
KLÍNOVEC, KRUŠNÉ HORY
11. listopad 2011, 5:58 hod.
(foto č.15b)

Za pozornost jistě stojí i odstrašující ukázka naprosto "masakrujícího" atmosférického seeingu (obr. 15a, foto č.15b). Fotografie byla pořízena při ambiciózním výjezdu na vrcholky Krušných hor, ze kterých koukal jen Klínovec a Fichtelberg. Zbytek byl pohřben v husté a týden trvající inverzi. Chtěl jsem vytvořit 3-řadé čtvercové 220-MPix panorama se "žhavou koulí" v podobě Měsíce v úplňku nad všudypřítomnou inverzí rozprostírající se těsně před divákem. Měsíc by tvořil přibližně 1/7 políčka. Jak už to bývá, záměr se nekonal. Naprosto nevídaný AS zhatil plány. Jediným pozitivem byla dokumentační fotografie této zkázy. O dva dny později jsem se do Krušných hor vrátil, a to když na sklonku předchozího dne inverze klesla do 800 m n.m. a na příští ráno přichystala bílou nádheru v podobě námrazy.

Měsíc byl snímán v 5:58 během astronomického soumraku necelé 2 hodiny před svým západem a 15° nad horizontem. Snímek ukazuje, jak bídného AS nad obzorem lze dosáhnout. Fotografie je zcela nepoužitelná a její bídnost je zřetelná i z malé webové náhledovky.


ELIMINACE ŠPATNÉHO ATMOSFÉRICKÉHO SEEINGU

Možná někoho napadá otázka, zda vedle způsobů výše zmíněných (optimální volba doby a místa snímání), lze vliv špatného AS nějak anulovat či zmírnit na úrovni zpracovatelské. K eliminaci AS existuje metoda skvrnkové interferometrie. Zjednodušeně ji lze popsat, že objekt je mnohočetně nasnímán velmi krátkým časem, během kterého nedojde vlivem seeingového pohybu obrazu k jeho rozmazání. Na každém snímku je objekt (či jeho část) zobrazen sice ostře, ale pokaždé mírně posunut v porovnání s předchozím snímkem. Jednotlivé snímky jsou poté zcentrovány a sečteny.

Z této metody můžeme vyjít a lehce ji modifikujeme pro náš účel k pořízení dobré a ostré fotografie Měsíce i za špatného AS. Zhotovíme proto několik stovek snímků, kdy získáme dokonale ostře vykreslený Měsíc. Ovšem vždy jen různou část na různém snímku. Pak zdrojové fotky zcentrujeme na sebe pomocí panovacího SW a získáme soubor se stejným počtem vrstev s přesným krytím. Teď už jen zbývá z každé vrstvy pro danou část Měsíce vybrat ten nejostřejší segment, což můžeme provést ručně a pracně nebo k tomu určeným softwarem (bohatě postačí focus-stackovací programy). Metodu jsem částečně testoval a funguje. V praxi mi ovšem přijde efektivnější i dobrodružnější počkat si na správnou noc. :-)

Je velmi důležité nezapomenout na vytemperování objektivu, pokud budeme fotografovat v extrémně nízkých teplotách. Objektiv může být z domova, auta nebo tepelně izolovaného batohu poměrně zahřátý. Při následném ochlazení o 30—40 °C různé části objektivu významně "pracují". V praxi to vypadá tak, že zaostříme na Měsíc a po pár minutách z něho máme v hledáčku jen divný světlý flek. Po ochlazení celé soustavy na okolní teplotu již zaostření "drží".

Pro jistotu připomínám nutnost pevného stativu s robustní hlavou, která spolehlivě udrží několik kilogramů vážící fotografickou soustavu a kabelovou spoušť. V neposlední řadě teplé oblečení a boty. Chlad umí práci a čekání v zimě hodně znepříjemnit, což VŽDY vyústí v odbytí celého fotografování a následný neúspěch.


ATMOSFÉRICKÝ SEEING V KRAJINĚ

Naposled si povíme o vlivu AS na krajinářskou fotografii, kde umí nemile překvapit. Vysvětlili jsme si jeho podstatu, tak proč by tomu při snímání krajiny silnějším teleobjektivem na vzdálenost řádově kilometrů mělo být za nepříznivých podmínek jinak? Obvykle již 400mm objektiv nám při neklidné atmosféře znemožní pořízení ostrého snímku na vzdálenost několik kilometrů.

Světelné paprsky se průchodem z jedné vzduchové masy do druhé velmi "zaklikatí". Představme si přímou linii v obraze, například sloup elektrického vedení. Tato linie je tvořena mnoha body, které k nám letí do objektivu (jedná se o světlo odražené, ale pro zjednodušení to nechme takto). Během letu se body průchodem nestabilní atmosférou natolik "roztancují" různými směry, že na fotografii již nevytvoří rovnou linii, ale spíše nepravidelně zprohýbanou vlnovku. Pokud expozice bude trvat déle (řádově desetiny sekundy místo setin), pak se body v důsledku svého "kmitání" natolik "zamíchají", že výsledná linie bude sice méně vlnitá, ale o to více rozostřená. Pokud silně fouká, většinou můžeme na fotografování teleobjektivy od 300 mm a výš v klidu zapomenout. Bohužel nejen když fouká, protože příroda umí překvapit a jako fotografové bychom to měli očekávat. Jednoho rána nedaleko Šumavy jsem se ocitnul v situaci, kdy i 200mm ohnisko bylo na vzdálenost přibližně 1 km nepoužitelné. Níže se podívejme na několik příkladů včetně podmínek, za jakých vznikly.


Obě dvě ukázky níže jsou fotografovány ze stejného místa, ve stejnou dobu a stejnou fototechnikou. Čím se liší, je především způsob průhledu atmosférou. Výsledné fotografie se technickou kvalitou velmi liší, ačkoliv u žádné z nich není dokonalá, což demonstrují NEDOOSTŘOVANÉ 100% výřezy níže pod ukázkami. Výsledky ukazují, jak nelze generalizovat nevhodnost atmosférických podmínek. Relevantní rozdíly obou expozic mající vliv na technickou kvalitu jsou vytučněny níže pod náhledy. Polehčující okolností jsou krátké expoziční časy 1/400 a 1/500 s.

Fouká-li vítr, neopomeňme na nutnost stínit před větrem celou fotografickou soustavu, například deštníkem. U delších ohnisek je to nevyhnutelnou nutností. I tak tomu bylo v případě těchto fotografií. Žádný stativ tuto funkci nezastane !!! Disponuje-li náš fotoaparát živým náhledem (LiveView) s možností vyzoomování obrazu na 100 %, můžeme s nasazeným teleobjektivem účinky větru pozorovat. Případně LiveView využít k vyčíhnutí klidového momentu k exponování.

 

9496_horni_rokytnice_krkon.jpg

REMÍZKY MEZI HORNÍ ROKYTNICÍ A KONČINAMI
složené panorama 10.142 x 5.533 pix, 400 mm
(foto č.16a)
WAWEL, SNĚŽNÉ JÁMY jednotlivý snímek 5616 x 3744 pix, 400 mm (foto č.17a)

WAWEL, SNĚŽNÉ JÁMY
jednotlivý snímek 5616 x 3744 pix, 400 mm
(foto č.17a)

foceno z Kotle, 1435 m n.m., teplota -2 °C, vítr
směr JZ, k Horní Rokytnici, 650 m n.m. -19 °C •
vzdálenost remízků 7,3 km •
30.12.2011, 10:38 hod.
Canon EOS 5DmkII, C 5.6/400 L USM
f/8 @ 1/400 sec., ISO 100


foceno z Kotle, 1435 mnm, tepl. -2 °C, vítr
• směr SV, Sněžné jámy, 1483 mnm -2 °C
• vzdálenost stavby 3 km
30.12.2011, 10:46 hod.
Canon EOS 5DmkII, C 5.6/400 L USM
f/8 @ 1/500 sec., ISO 100

Zásadní příčina silné obrazové degradace je fotografování na velkou vzdálenost směrem do nížiny (o 800 metrů níže), kde bylo o téměř 20 stupňů chladněji. Světelné paprsky procházely neklidnými vzduchovými vrstvami. Zaměřme se na 100% výřez níže, zejména na "telegrafní" sloupy (a nejen ty). Tvary a nerovnosti nepotřebují komentář.

100% výřez ze středové části fotografie výše NEDOOSTŘENO (foto č.16b)

Poloviční vzdálenost, stejná výšková hladina - předpoklady pro lepší výsledky nežli vlevo. S tímto objektivem lze ovšem za ideálních podmínek dosáhnout o řád lepšího výstupu. Zde byl na vině jednoznačně vítr a jím způsobený vzdušný "výfuk" z Labského dolu.


100% výřez ze středové části fotografie výše NEDOOSTŘENO (foto č.17b)

100% výřez ze středové části fotografie výše
klikněte na foto (náhled zmenšen)
NEDOOSTŘENO
(foto č.16b)
100% výřez ze středové části fotografie výše
klikněte na foto (náhled zmenšen)
NEDOOSTŘENO
(foto č.17b)

Jako poslední se podívejme na demonstrační fotografii pořízenou objektivem 2.8/200 L USM a z pohledu podmínek "vražedným" expozičním časem 1/13 sec. Ten umožnil seeingovému pohybu obrazu se plně uplatnit. Toho rána panovalo úplné bezvětří.

 • vlevo - celkový záběr (foto č.18a)
 • uprostřed - 100% výřez, ostřeno na levý smrk v popředí, vzdálený 100 metrů (foto č.18b)
 • vpravo - 100% výřez, ostřeno na zadní les, vzdálený pouhých 1200 metrů(foto č.18c)

Na prostředním výřezu bylo ostřeno na blízký smrk, zatímco zadní les (12x dále) je proto rozostřen. Klíčový moment nalezneme na pravém výřezu, kde jsme ostřili sice na zadní les, ale ten je zde rozmazaný stejnou měrou. Proč? Seeingový pohyb obrazu v důsledku tetelícího se vzduchu les též rozostřil. Toho rána bylo bezvětří a za přední loukou bylo mělké údolí plné mlhy, do které se opíralo slunce. Máme-li na fotoaparátu k dispozici funkci živého náhledu (LiveView) s možností 100% vyzoomování, potom jsou nevhodné podmínky tohoto druhu pro zamýšlený snímek vždy patrné. Chvění vzduchu bylo v tomto případě pozorovatelné již pouhým okem.

Šumava (foto č.18a)

Šumava


(foto č.18a)
100% výřez z levého kraje fotografie ostřeno na přední smrk, vzdálenost 100 m (foto č.18b)

100% výřez z levého kraje
ostřeno na přední smrk
vzdálenost 100 m
(foto č.18b)
100% výřez z levého kraje fotografie ostřeno na zadní les, vzdálenost 1200 m (foto č.18c)

100% výřez z levéhofotografie
ostřeno na zadní les
vzdálenost 1200 m
(foto č.18c)

Na závěr úsměvné zakončení

Abychom se rozloučili nad tématem Měsíce. Jaký má smysl pořizování portrétní fotografie Měsíce? V konkurenci orbitálních dalekohledů máme nulovou šanci uspět. Jde jen o příjemně strávený pocit při honbě za dobrými podmínkami, což může každého bavit různě dlouho :-) Rozhodně je to ale v mnoha ohledech dobrý trénink ........


 

Karel Horáček

Karel Horáček se ve své tvorbě zaměřuje na krajinářskou a noční fotografii. Jeho hlavními zájmy jsou velkoformátové fotoobrazy, víceřadé panoramatické snímky a fotografie noční krajiny. Rovněž společně s Janem Šmídem pořádá fotografické workshopy zaměřené právě na noční a panoramatické fotografie a postup jejich vzniku.

Více na webu www.karelhoracek.cz.

Diskuse

Petr Tomeš

2.6.2013 16:22

nová fotka

Obě části článku jsou přínosné a fajn pojaté, protože jsem jej už četl dříve, tak mě spíš potěšila nová fotka kterou jsem ještě neviděl, "Penguini na lunárním plese" pěkné jak jsou naklopený, že by plesový punč

Esperant

3.6.2013 12:12

astro seeing

tady jsem narazil na astro předpověd. http://7timer.y234.cn/index.php?product=astro&lon=17.47650146484375&lat=49.31079887964633&lang=en&tzshift=0 nevím jak moc se tomu dá věřit ,ale snad to aspoň trochu pomůže. Nevíte někdo o podobných předpovědích? Lepší je mít více zdrojů.

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Další články z kategorie Fotografujeme

Všechny články kategorie

Jak fotit, když venku mrzne

V návodu k fotoaparátu se dočtete, že je možno fotoaparát používat do teploty 0°C. Ale v mrazu se přesto běžně fotí. Kde je tedy…

1.1.2022

JaroslavJay

Fujifilm CLASSIC Neg. na starších foťácích Fuji

Pokud fotíte do RAF a používáte pro úpravu Capture One, zde je poměrně snadný trik jak využít nejnovější filmové simulace i na…

5.1.2021

Michal Kroupa

Krajinářská fotografie - rok 2020

Máme za sebou trošku zvláštní rok, tak se pojďme podívat na krajinářské fotografie, které jste na Fotorádce v uplynulých měsících…

3.1.2021

Michal Balada

Dvojí polarizační filtr aneb využití efektů

Určitě každý známe označení CPL tedy cirkulární polarizační filtr. Každý, kdo tento filtr zná ví také jaký efekt vytváří.…

14.11.2020

Lukáš

Měření expozice: kdy a proč chybuje? Jak na ideální expozici?

Ve fotoaparátu vestavěné měření expozice je velmi užitečné, avšak ne 100% spolehlivé. V jakých případech je potřeba expozimetr…

2.5.2020

Tomáš

Krajinářská fotografie: březen - srpen 2019

Po delší době se pojďme podívat na krajinářské fotografie, které jste na Fotorádce v uplynulých měsících nahráli.

16.9.2019

Michal Balada