Brand
Blog

Tvůrčí fotografie, aneb co mi chybí na fotorádci

Navazuji na svůj příspěvek zde:  http://www.fotoradce.cz/soutez-o-3-filtry-vffoto-dle-vlastniho-vyberu.

Pohříchu se většina témat točí kolem fotografické techniky  a nejrůznějších fíglů v editoru. Ovšem téma, které tu postrádám já, je zcela jiné. Chybí mi tu články o kompozici jako nástroji vyjádření, o stavbě obrazu, o sdělení  významovém, či  emotivním.  Články, které autora naučí pracovat s výrazovými a obsahovými prvky.  Pracovat s rekvizitou. Využívat stylizaci. Orientovat se v symbolice. Chápat pojmy, jako je  primární a sekundární význam sdělení.  Články,  které taky pomohou "vychovat"  diváka a odstranit, slovy profesora Jána  Šmoka:  rozpor mezi nedostatečně připraveným divákem a vyspělejším autorem“.

Ač se tyto záležitosti zdají být suchou a bezvýznamnou teorií , věřím, že jejich znalost autorovi otevře dveře k netušeným nástrojům, o kterých se tvůrcům nejmodernějších editorů ani nesnilo. Chápu, že tato témata nebudou mít většinovou podporu, ale jsem přesvědčen, že se najdou autoři, kteří budou chtít posunout svoji práci trochu výš, než je zoufalé hledání použitelné fotografie ve stovkách nacvakaných záběrů a následné vyrábění  interesantních fotografií v editoru.  I když musím uznat, že podobná témata jsou nedostatkovým zbožím na netu jaksi obecně. Ale proč by Fotorádce nemohl být mezi těmi vlaštovkami, které přinesou tvůrčí jaro?

Co komukoli může připadat jako nudná a suchá teorie, je ve skutečnosti neuvěřitelnou zásobárnou nástrojů, kejklů  a hejblat, kterými  lze manipulovat myslí diváka. A proč se nenaučit, jak diváka  "zmanipulovat"  tak, aby naše fotografie působila  tak, jak zamýšlíme? Přimět diváka, aby měl při prohlížení fotografie ty pocity,  jaké zamýšlíme.

 Stejné "manipulace" používají hudební skladatelé, filmoví režiséři, malíři, básníci, prostě tvůrci...! Komu z vás se nezatajil dech, při "sboru židů" Verdiho "Nabucca"? Kdo z vás si nepoplakal u filmu"Titanic"?  Koho neokouzlily obrazy impresionistů? Koho si nezískaly půvabné a rozpustilé verše Françoise Villona? Proč by měla být fotografie výjimkou? Proč  nevkládat do fotografie emoce za  stejným  účelem, se kterým hudební skladatelé vkládají do skladem své mollové akordy, trioly či v partituře zdůrazňují rozhodné okamžiky svým largo, či furioso? U hudebních skladatelů chápeme(ač mnozí hudebně-teoretičtí analfabeti) užití těchto výrazových prvků, tak proč je nám nepochopitelné, jejich  užití ve fotografii?

Naučme se vkládat do fotografií svá poselství! Svá sdělení! Možná si to ne každý uvědomuje, ale o toto se pokouší každý autor, který vnímá fotografii, jako něco víc, než jen jako prostředek  pouhého primárního sdělení("stál tam zasněžený strom"), ale i  jako prostředek  sdělení sekundárního("Tehdy byla  hrozná zima, nevlídno,  smutno...") . Jen ne každý si to uvědomuje,  ne každý si je této vlastnosti tvorby vědom!  Je to proto, že v případě těchto "náhodných" autorů  emoce(sekundární sdělení)  vzniká takříkajíc "samovolně" a autor je jimi sám překvapen. Překvapen proto, že fotka vznikla náhodou a sekundární sdělení vzniklo samovolně, jako vedlejší produkt! I když slovo "náhodně" není také přesné! Autor tvoří svoje dílo ke svému obrazu. Podmiňuje je svými emocemi a ty se snaží, byť mnohdy podvědomě, vtělit do fotografie. Nechci nijak tento postup snižovat, protože je hnacím motorem tvorby. Chci jen upozornit na nástroje, které drží autor v ruce a kterými disponuje. Chci jen zdůraznit, že tyto nástroje lze užívat cíleně a vědomě!   Používejme těchto prostředků, nikoli nahodile, ale cíleně!

Škoda, že už mezi námi není pan profesor Ján Šmok. Ač jsem  nebyl studentem  FAMU, měl jsem to štěstí, že jsem se s tímto neuvěřitelným člověkem několikrát setkal a měl jsem možnost vyslechnout  několik jeho přednášek a zúčastnit se mnoha besed. A právě na základě jeho  přednášek jsem pochopil, že ne nový objektiv, ne technika, ne postprocessing(tehdy znamenal postprocessing tři fáze: Vývojka-přerušovací lázeň - ustalovač), ale sdělení, je alfou a omegou tvorby!

"Přirovnáme-li fotografii k literatuře, pak by fotograf-dokumentarista odpovídal novináři  nebo životopisci., tvůrčí fotograf  romanopisci, či lyrikovi"(Andreas Feininger) Z této věty známého fotografa lze vyvodit, že pokud se dá románem, či básní vyvolat ve čtenáři příslušnou odezvu ve formě emocí a pocitů, lze téhož dosáhnout i ve fotografii. Je jasné, že poněkud jinými prostředky.  Je-li základním výrazovým prvkem textu písmeno,  v případě kresby je to čára, v případě malby  barevná skvrna, pak u fotografie je to transformovaný rozptylový kroužek.  Dává-li seskupení hlásek slovo, seskupení slov větu a věty dohromady dají vzniknout románu, lze očekávat, že rozmístěním rozptylových plošek vznikne figura(předmět, postava), znak,  symbol a jejich vhodným rozmístěním v ploše vznikne fotografie! Je-li tedy v možnostech básníka řadit písmena a slova, až vznikne báseň, musí být i v možnostech fotografa stejně variabilně rozmístit prvky v obraze, aby docílil zamýšleného účinu. Paradoxem je, že v tomto případě má fotograf blíže k básníkovi, než k malíři. Malíř může vedle sebe klást barevné skvrny(volný výrazový prvek), fotograf(stejně jako básník či tanečník) bude užívat vázaného výrazového prvku.  Zatímco u malby jsou dvě sousedící skvrnky navzájem volné, nezávislé,  u výrazových prvků vázaných, je každý prvek více či méně podmíněn prvkem sousedním.

Na toto téma se dá hovořit dlouho. Je to téma mnohovrstevné, stejně jako tvorba. Sto čtenářů bude znamenat sto názorů! Ovšem, pokud bude toto téma vyvolávat tolik rozporuplných názorů, musíme připustit, že mnohem více podob bude mít i tvůrčí fotografie! Jakkoli budou variabilní názory na tuto problematiku, bude  stejně variabilní podoba tvůrčí fotografie. A o to přece jde.

Tento článek jsem napsal proto, abych získal podporu ostatních "fotorádčat" pro své přání více článků na toto téma! Věnovat více prostoru stavbě obrazu, více prostoru problematice fotografického sdělení, více prostoru problematice tvorbě!

St.

Použitá literatura:    Ján Šmok  - Skladba fotografického obrazu

                               Andreas Feininger - Škola moderní fotografie

Štítky:

Diskuse

Erik Leitner

7.12.2014 15:44

Tvůrčí fotografie....

Naprosto souhlasím a podepisuji. Dnes se skutečně více věnujeme technice, než abychom se učili pochopit fotografii ve své základní podstatě. Na profesora Šmoka také velmi rád vzpomínám.

blueberry

7.12.2014 17:19

Souhlasím...

... s každým slovem a rozhodně se připojuji k přání pana Součka!

iva.dufkova

7.12.2014 18:27

"Svatá pravda"

Také souhlasím. Mimochodem, moc pěkně napsáno. Díky.

Martin

7.12.2014 19:49

amen

oldbas

7.12.2014 22:05

Chápu, co chtěl pan Souček naznačit. Dokážu si takové hluboké učení se představit v případě portrétu či dokumentu. Ale mé oblíbené téma je krajina a příroda. Tam si to moc představit neumím. Tak nejde poručit ani slunci, ani mrakům, skále či hoře, potoku ani řece, či moři. Musíme se přizpůsobit. A mockrát mi připadá, že je jednoduší napsat báseň o tom místě, než ho líbivě vyfotografovat.

Stanislav Souček

8.12.2014 17:45

To oldbas

To se mýlíte. I u fotografie krajiny lze výrazové prvky přizpůsobovat svým představám. Nelze to dělat tak snadno, pravda, jako v atelieru při zátiší, ale do jisté míry to možné je. Na světlo lze počkat, nebo si ho tzv. "vychodit", fotit, až mraky budou na potřebném místě, dále má fotograf možnost ovlivňovat působení výrazových prvků kompozicí. Strom lze umístit vlevo, vpravo, doprostřed. Do popředí, či dále od objektivu. Slunce nechat výše, nebo níže nad horizontem! Možností je mnoho. Jak jinak by vznikali nádherné krajiny Ansela Adamse, nebo Clyda Butchera vedle kalendářových krajinkových zrůdností? A vůbec se nejedná o "hluboké" učení. Nejedná se o žádnou tajnou, či tajuplnou nauku spojenou se zasvěcením adeptů. Jde jen o to, osvojit si principy stavby obrazu.

Martin

8.12.2014 18:59

líbivě vyfotografovat

já bych se s dovolením zastavil u termínu "líbivě vyfotografovat" - co to vůbec je?

oldbas

8.12.2014 19:57

Líbivě vyfotografovat

U mě to znamená vyfotografovat to tak, abych byl spokojený a líbilo se to hlavně mě. Protože fotografie jako taková se špatně hodnotí, svého diváka si najde každá. Často se mi stává, že narazím na hezké místo, ale vyfotit ho tak, abych byl spokojený s výsledkem se mi nedaří. Několika lidem, kterým to ukážu se to líbí, ale mě ne. Vracím se tam pořád dokola, ale pořád se mi výsledek nelíbí. To je pro mě líbivě vyfotografovat. Co to doopravdy může znamenat je mi celkem jedno, ať si to každý přebere po svém a věří tomu, že má pravdu. Bylo by to asi téma na dlouho a pravděpodobně ztráta času. Radši dělat něco smysluplnějšího, třeba se pořádně vyspat :-)

ryger

8.12.2014 22:29

1. Umět se dívat. To trénuji neustále a v kapse košile nosím kompakt, abych si mohl dělat poznámky. 2. Umět dostat to, co v duchu vidím, až na papír. Umět využít dostupnou techniku. To trénuji na stovkách fotek, které pak rozdám. 3. Občas se mi některá fotka líbí, ale stále to není přesně ono. Tak si říkám buddhistické: "Cesta je cíl".

vverosta

11.12.2014 11:18

Stando,

předem dík za skvělý nápad, věnovat se na chvíli něčemu jinému než "obyčejné" technice, sice na ní něco je, ale "krásné" fotky na ní rozhodně nestojí. Jsem rád, když mi někdo fotku olajkuje, snažím se to v editoru udělat co nejlepší, ale hlídám si míru, ty úpravy musí být téměř neznatelné. Jak udělat krásnou fotku? Recept je jednoduchý, najít opravdu pěknou ženu a už stačí pak ji vyfotit skoro libovolným způsobem, úspěch zaručen. Myslím, že je potřeba a správné rozlišovat mezi tím a) co je na fotce a b) jak je to vyfoceno. Velký kumšt je "krásně" vyfotit něco neestetického, rozbité domy, bezdomovce na nádraží, málo strukturované ploché krajiny atd. ale zase není dobré padnout do tohohle fotopunku jako do manýry. Technika: všude se píše o megapixelech, objektivech, filtrech, hloubkách ostrosti správném osvětlení, pozadí, atd. atd. ale když se člověk podívá, co občas vyhrává v soutěžích za klenoty, tak jsou to většinou rozmazané, pohroucené ne-kompozice, že by člověk nechci ... říct co. Mám osobní zkušenost v tomto směru. Ale všechno už bylo vyfoceno, vyzkoušeno, takže hledání pokračuje cestami neprobádanými. Hlavně, říkám, vyhnout se jasnému kýči, což se všem nedaří (mázlá tekoucí voda, přebarveno jak ze šantánu atp.) Takže dík a snad brzo osobně a s dobrým světlem!

Stanislav Souček

12.12.2014 19:31

To vverosta

Milý Vladimíre. Je to tak jak píšeš. Jenom se domnívám, že naše téma nenalezne potřebnou podporu. Trochu jsem doufal, že je k tématu vyjádří i majitel serveru, ale asi to není dostatečně nosné téma. Ale to neva. Chystám na toto téma několik článků, tak pokud mi bude dopřáno prostoru, najdeš je zde(nejnovější už velmi brzy) v blogu! Budu vděčný, za Tvůj názor. Jinak se taky těším na osobní setkání. Že by "Pavouci 2015"? St.

ryger

12.12.2014 22:41

zobrazení emocí

Také by se mi líbilo více článků o tom jak dostat emoce na papír. Protože fotím lidi, tak mi ani tak nejde o to zobrazit moje pocity při pohledu na krásnou ženu, ale o to věrohodně zobrazit její emoce.

Martin

14.12.2014 14:35

otázkou je, kolik lidí chce ty emoce opravdu zachytit. řekl bych, že dnešní doba spíš přeje jednoduchým líbivým kalendářovkám, kde prim hraje TK, maximální ostrost a barevnost; běda autorovi, nad jehož tvorbou by divák musel přemýšlet, takový je dnes odsouzen k neúspěchu...

ryger

14.12.2014 18:36

Myslel jsem, že když mne to neživí, tak nemusím usilovat o to, aby se fotka líbila povrchnímu divákovi.

Martin

14.12.2014 18:55

já jsem to myslel jako povzdech nad obecným stavem...

blueberry

14.12.2014 21:56

emoce

Také se snažím dostat do fotek emoce a ráda bych přivítala nějaké články, které by cílily na toto téma... ale bohužel momentálně je v kurzu asi něco úplně jiného. Je velká škoda, že se fotorádce nedokáže chytit a být první, kdo takovou možnost nabídne :-(

Tomáš

19.12.2014 17:34

Však já jsem to všechno pozorně pročetl, ale upřímně řečeno z toho mám akorát hlavu jako balón. Proč? Protože toto není vůbec snadné téma na zpracování a zprostředkování čtenářům. To není jako napsat návod na snadnou úpravu fotky. Dokonce bych řekl že lidí, kteří by byli schopní a ochotní toto na webu s ostatními sdílet, je v naší zemi poskrovnu (aby to bylo také čitelnou formou). Já sám se do něčeho takového pouštět nechci, protože ani uměleckou fotografii nedělám. Takže jediným řešením by bylo najít fotografy-autory, kteří by byli ochotní na Fotorádci takový obsah publikovat. A věřte mi, že je problém sám o sobě najít spolehlivé autory, natož pak takové, kteří by psali o v tomto článku zmíměněném tématu... Nicméně budu aktivně hledat.

Stanislav Souček

19.12.2014 18:05

Tome

Je pravdou, že jsem uvedené pojmy, výrazy a názvosloví jsem nasypal takříkajíc na "jednu hromadu" a proto to působí poněkud chaoticky. Ale Ty, jako fotograf, jistě víš, že všechny pojmy jsou vzájemně významově provázané. Neboli, takhle chaoticky to vypadá pouze zde, kde je to uvedeno bez souvislostí a nahodile. Přitom je to téma provázané, a v samotném důsledku logické a jasné. I když, to nepopírám, trochu náročnější, než vysvětlení EXIFu začátečníkovi!

Jan Picka

6.1.2015 18:31

Naprostý souhlas

Musím přiznat, že uvedený článek mi zcela mluví z duše.Z přehršle techniky Rawů HDR a jiných kouzel zůstává pachuť samočelné techniky pro techniku. Z foto se stal bysnis nejvyššího ražení, každého půl roku nové modely nejen foto,ale i programového vybavení a k čemu vlastně ? Před dvěmi roky jsem začal do Rawu, úžasné detaily i v 12 mega , uděláte si s fotkou co chcete a k čemu ? Když si necháte v Labu udělat výstavní formát 30x40 je pro ně 40mega tiff naprosto zbytečný protože tisk to prostě nepobere, nafotil jsem měsíčně bratru 300 fotek v rawu a k čemu? mám jich uděláno cca 50, na zbytek nesahnu nemám na to čas. Fotkám ( výtvarným) většina návštěvníků výstav moc nerozumí( bohužel to souvisí i se všeobecnou vzdělaností, světovým názorem, žebříčkem hodnot a ne jen konzumem všeho druhu), když už vůbec přijdou,spíše se zvědavosti, jestli uvidí něco úžasnýho. Nápad nevzniká totiž v počítači ani ve fotáku,ba ani v nejnovějším úžasným programu plným digitálních kouzel, nápad vzniká ve Vaší hlavě a pokud se dneska najdou fotografové, kteří chtějí svojí tvorbou něco říci, tedy klobouk dolů před nimi a jejich nápady.

Jan Picka

6.1.2015 18:33

Naprostý souhlas

Musím přiznat, že uvedený článek mi zcela mluví z duše.Z přehršle techniky Rawů HDR a jiných kouzel zůstává pachuť samočelné techniky pro techniku. Z foto se stal bysnis nejvyššího ražení, každého půl roku nové modely nejen foto,ale i programového vybavení a k čemu vlastně ? Před dvěmi roky jsem začal do Rawu, úžasné detaily i v 12 mega , uděláte si s fotkou co chcete a k čemu ? Když si necháte v Labu udělat výstavní formát 30x40 je pro ně 40mega tiff naprosto zbytečný protože tisk to prostě nepobere, nafotil jsem měsíčně bratru 300 fotek v rawu a k čemu? mám jich uděláno cca 50, na zbytek nesahnu nemám na to čas. Fotkám ( výtvarným) většina návštěvníků výstav moc nerozumí( bohužel to souvisí i se všeobecnou vzdělaností, světovým názorem, žebříčkem hodnot a ne jen konzumem všeho druhu), když už vůbec přijdou,spíše se zvědavosti, jestli uvidí něco úžasnýho. Nápad nevzniká totiž v počítači ani ve fotáku,ba ani v nejnovějším úžasným programu plným digitálních kouzel, nápad vzniká ve Vaší hlavě a pokud se dneska najdou fotografové, kteří chtějí svojí tvorbou něco říci, tedy klobouk dolů před nimi a jejich nápady.

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Další články z kategorie Ostatní

Všechny články kategorie

Urychlí pandemie likvidaci full-time fotografů?

Jestli se někteří fotografové dostali poslední dva roky do problémů kvůli saturaci trhu, co provede s jejich podnikáním současná…

16.3.2020

Tomáš

Jak se vyhnout napadení žralokem nejen při focení?

Řada z vás se mě po fatálním napadení turisty v Marsa Alam ptala, co dělat, když pod vodou při focení, šnorchlování nebo potápění…

16.8.2018

Václav

Jak odevzdáváte své fotografie?

Fotografie se stala nejen zábavou, ale i (vedlejší) prací pro mnoho fotografů. A tak se vcelku často diskutuje otázka - jakým…

4.5.2017

Tomáš

Jak na ostré fotky: 5 tipů pro začínající fotografy

Nezáleží na tom, jestli jste si koupili svoji první zrcadlovku značky Nikon, Canon či Pentax – i tyto skvělé aparáty dokážou…

17.3.2017

Redakce Fotorádce.cz

Otázka pro fotografy: nová výbava nebo vzdělávání?

Krásné fotky - to je něco, co by chtěl asi každý amatér i profesionální fotograf. Otázkou do pranice je - jak něčeho takového…

7.3.2017

Tomáš

Nestaňte se otrokem svého fotoaparátu

Poslední dobou jsem až příliš často svědkem zarážejícího jevu. Všichni všechno fotí, natáčí, ale málokdo se opravdu dívá kolem…

8.6.2016

Tomáš