Brand

Díky moc, bohužel toho v tom návpdu moc není no. Tak asi nepředpokládají, že by s tím někdo chtěl fotit něco jiného, než co je v zádkladním menu nastavené.