Brand

Druhé otevření v  "Canera Raw" je jen spuštění filtru s názvem "Camera Raw", ovšem s téměř stejnými možnostmi úprav. Snímek se neotevře v žádném "jiném" formátu a pracuje se se stejnými daty, jako v "Camera Raw". Do JPEG, či TiFF ukládáte až vy.  Ostatně, všechny úpravy fotografie, které provádíte v PS, lze udělat z rawu přímo v "Camera Raw". Takže nevidím žádný problém. Pokud pak v PS vrstvu převedete na "inteligentní objekt", lze se kdykoli k jakémukoli nastavení(včetně nastavení ve "filtru Camera Raw") vrátit a změnit je, aniž by byly ovlivněny ostatní úpravy.

A k poslední větě: Ano, PS "jede pořád plné bomby" a když uložíte JPEG, máte konec úpravám. To se ovšem netýká nastavení v "Camera Raw". Veškerá nastavení se ukládají v souboru .XMP, který najdete vedle původního rawu a jakákoli další změna v PS se jich netýká. Tedy všechno, co jste v "Camera Raw" nastavil zůstává, dokud to opětovným otevřením snímku v rawu nezměníte, nebo nesmažete soubor .XMP. Pokud ovšem před exportem do JPEG uložíte nejprve práci v PSD, můžete se k rozdělané práci vrátit a podle potřeby dodatečně změnit. Všechny vrstvy i nastavení a úpravy zůstanou zachovány, jako před uložením. Mám dojem, že totéž se děje i s exportem do TIFF, ale nejsem si tím jistý. St.