Brand

Ono je to o minimálním odstupu. Abychom předešli deformacím portrétovaného vlivem perspektivního zkreslení, musíme dodržet minimální odstup. Za bezpečný odstup se považuje cca 150 cm. Minimální odstup nijak nesouvisí s ohniskem objektivu. Minimální odstup musíme dodržet, ať máme jakýkoli objektiv. Ledaže bychom se chtěli pomstít proradné kamarádce, či nevěrnému příteli a vytvořili jeho karikaturu. :-) Když ale dodržíme minimální odstup, vzniká, při použití kratších ohnisek, příliš hluchého místa kolem portrétovaného. Prostě, hlavička je na fotce příliš malá a musíme fotografii zbytečně příliš ořezávat. Proto raději delší ohnisko. A pak je tu ještě jeden důležitý aspekt. Delší ohnisko vykazuje kratší DOF, která je u portrétů velmi užitečná, abychom "vypíchhli" portrétovaného od pozadí.

A jen pro úplnost: Podle profesora Šmoka je nežádoucí i opačný extrém. Tedy když fotografujeme z příliš velké dálky dlouhým ohniskem, protože, opět vinou perspektivy, se naopak obličej zploští a ztratí prostor.