Brand

EV, neboli expoziční hodnota tajemství zbavená

kompenzace expozice značená na displeji

Expoziční hodnota, značená jako EV, je ve fotografické praxi velmi často používaná veličina. Používáme ji nejčastěji v souvislosti s kompenzací expozice. Naleznete ji však i u specifikací digitálních zrcadlovek, kde se v hodnotách EV udává právě například rozsah autofokusu.

Co přesně vyjadřuje EV a k čemu je nám při fotografování užitečná? To a ještě více se dozvíte v následujícím článku.

EV, neboli expoziční hodnota (Exposure Value) v praxi

Asi to bude překvapující, ale EV hodnotu nebudete přímo v praxi pravděpodobně potřebovat. Při fotografování se bez ní obejdete. To ovšem neznamená, že není nutné vědět, co EV znamená. Pokud chcete opravdu dobře porozumět principu nastavování expozic, clon a citlivostí ISO v různých situacích, vyplatí se znát právě EV. Ptáte se proč?

Dobrá, položím jednoduchou otázku: Jak ovlivňujete expozici, když ji kompenzujete o 1/3 nebo třeba 1 EV? A už jsme u praktického příkladu, pro jehož správné zodpovězení je nutné znát podstatu a princip takzvané EV, neboli expoziční hodnoty.

EV pod lupou

EV, neboli expoziční hodnota (z angl. Exposure Value) je absolutní veličina, poukazující na množství osvětlení, ve kterém fotografujeme.

V praxi to znamená to, že večer budeme fotografovat při zcela jiné EV, než za slunečného dne. Pomocí EV tak označujeme intenzitu světla přicházejícího do fotoaparátu. To je vcelku prosté a logické.

Dobrá, nyní již víme, že pomocí EV vyjadřujeme množství světla. Ještě jsme si ale neřekli, jakou stupnici používáme a jaké hodnoty vyjadřují jaké množství světla.

Z historických dohod vyplývá, že hodnotě 0EV odpovídá takové množství světla, při kterém budeme šedou tabulku správně exponovat při expozici 1 sekunda, cloně f1 a citlivosti ISO100. Berme tedy tyto hodnoty jako základ či odrazový můstek pro další výpočty.

Průběh stupnice EV ovšem není přírůstkový, nýbrž násobkový. Každé zdvojnásobení množství světla na fotografované scéně tak odpovídá přírůstku EV o 1. Jinak řečeno, sousední hodnoty EV (mění se po jednotkách) odpovídají dvojnásobné nebo poloviční intenzitě osvětlení.

Uvažme následující příklad: O kolik víc bude světla, přesuneme-li se z noční krajiny, kde je 0EV, do interiéru, kde je 5EV? Počítejte se mnou: 0EV až 1EV (2x více světla), 1EV až 2EV (opět 2x více světla), 2EV až 3EV (opět 2x více světla), 3EV až 4EV (a znovu 2x více světla) a konečně 4EV až 5EV (opět 2x více světla). Pokud vezmete v úvahu, kolikrát se zdvojnásobilo množství světla, dojdete k závěru 32x (2x2x2x2x2).

EV, expozice, clona a citlivost ISO - jak to souvisí?

Nyní již víme, že pomocí EV poukazujeme na intenzitu osvětlení a také víme, že dvojnásobná / poloviční intenzita osvětlení mění EV o jednu jednotku.

Jak to vše ale souvisí s expozicí, clonou a citlivostí ISO? Jaký je vztah ke kompenzaci expozice, kterou jsme zmiňovali v úvodu článku?

Logické je to, že když se mění míra osvětlení, musíme při fotografování průběžně měnit nastavení závěrky, clony a citlivosti ISO. Tyto tři veličiny jsou právě ty, pomocí kterých můžeme reagovat na změnu osvětlení.

Na snížení míry osvětlení budeme reagovat následovně:

  • Prodloužením expozičních časů.
  • Snížením clonového čísla (jinak řečeno použitím většího otvoru clony).
  • Zvýšením citlivosti ISO.

Jistě jste si všimli, že jsem tyto tři veličiny uvedl jako samostatné. Byla by ovšem chyba chápat je jako jednotlivé veličiny, které existují samy o sobě. Při fotografování totiž můžeme prodloužení expozice nahradit zvýšením citlivosti ISO a nebo snížením clonového čísla. Jinak řečeno - existují různé kombinace těchto tří veličin, při jejichž hodnotách dosáhnete vždy stejně exponovaného snímku .

A jelikož pomocí různých kombinací závěrky, clony a citlivosti ISO můžeme docílit stejně exponovaných fotografií, tak logicky i různé kombinace závěrky, clony a citlivosti ISO odpovídají konkrétním hodnotám EV. Jakým konkrétním, to zjistíte v tabulce níže.

EV a kompenzace expozice

Doposud jsme uvažovali měření EV v celých číslech. To ovšem pro praxi představuje příliš velké skoky (uvažte, že změna EV o jednu jedničku odpovídá poloviční nebo dvojnásobné intenzitě světla). Proto v praxi běžně používáme kromě celých hodnot i třetiny a poloviny EV. A právě tyto hodnoty jako 1/3EV a 1/2EV často vídáme v souvislosti s kompenzací expozice.

V úvodu tohoto článku položil otázku "Jak ovlivňujete expozici, když ji kompenzujete o 1/3 nebo třeba 1 EV?". Ještě než se pustíme do zodpovězení této otázky, předem upozorňuji, že kompenzace znamená změnu a ne absolutní číslo. Kompenzace například +1EV je přírůstek a ne absolutní veličina.

Nyní byste již měli znát odpověď. Pokud uvážíte, že změna například o -1EV odpovídá poloviční intenzitě osvětlení, tak kompenzace -1EV bude příčinou poloviční doby závěrky (z 1/250sec. bude 1/500 sec.). A kompenzace expozice o -1/3EV bude příčinou změny závěrky z 1/250 na 1/320sec. A to proto, že řada časů závěrky je v této oblasti následující: 1/250, 1/320, 1/400, 1/500,... (tyto časy tak odpovídají změnám o 0EV, -0.3EV, -0.7EV, -1EV).

kompenzace expozice značená na displeji

Praktický příklad: Vezměte si fotoaparát, namiřte ho tak, aby vycházely stálé expoziční hodnoty a po 1/3 krocích použijte kompenzaci expozice. Zároveň sledujte, co se děje se časem závěrky (výhodné pro tento test je použití priority clony). Uvidíte, že prakticky naměřené hodnoty budou zcela odpovídat teorii, protože krok +1EV "zařídí" zdvojnásobení délky expozice a naopak.

EV a řady clonových čísel a expozičních hodnot

Jak jsem již několikrát uvedl, změna o +1EV odpovídá zdvojnásobení intenzity osvětlení (a v mínusových hodnotách naopak).

Na změnu osvětlení +/-1EV však lze reagovat clonou a expozicí (pokud uvažujeme konstantní ISO 100), a to následovně:

  • Změnou času závěrky o jeden krok v následující řadě (sekundy): 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000,...
  • Změnou clonového čísla o jeden krok v následující řadě (f): 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45,...

Každý jeden krok ve výše uvedených řadách expozičních časů a clonových čísel totiž odpovídá změně EV o jednu jednotku.

Jistě jste si všimli zajímavých posunů v řadě clonových čísel. U nich totiž nedochází k dvojnásobení sousední hodnoty, ale k 1.4 násobku. Je to tak proto, že v případě clony se jedná o plochu otvoru, kterou vytváří a ne o její průměr.

Z předchozího vyplývá, že v při každém skoku o jednu hodnotu ve dvou výše uvedených řadách se mění hodnota EV o jednu jednotku. To lze ovšem dobře zaznamenat v následující tabulce:

Hodnota EV (ISO 100) Clonové číslo
1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 45
čas závěrky 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1/4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1/15 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1/30 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1/60 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1/125 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1/250 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1/500 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1/1000 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1/2000 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1/4000 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

V této tabulce se nachází různé kombinace clonových čísel a expozičních hodnot. Uvnitř tabulky se nachází EV, neboli hodnoty Exposure Value. Co to znamená?

Tato tabulka jednoduchým a souhrnným způsobem poukazuje, jakým hodnotám EV odpovídají optimální hodnoty expozičních časů a clon.

Tak například pro EV 15 (slunečný den) odpovídá mnoho kombinací clony a závěrky, při kterých bude fotografie správně exponována. Jednou z těchto možností je například 1/1000sec. a clona f5.6.

Hodnot EV se též používá u digitálních fotoaparátů, kdy chce výrobce nějak vymezit množství světla, ve kterém je fotoaparát schopen pracovat. A to především z hlediska funkčnosti autofokusu a měření expozice.

Závěrem

I v době automatických režimů se vyplatí alespoň okrajově znát princip EV. Už jen proto, abyste věděli, co děláte s expozicí a clonou, když používáte kompenzaci expozice.

Jakkoli teoretická se může zdát tématika EV, má své dopady i v praxi. Sice se v terénu nesetkáte s tím, že by fotoaparát měřil intenzitu osvětlení v EV, ale tato znalost je opravdu základem pro každého zapáleného fotografa. Už jen pro výše zmiňovanou kompenzaci expozice.

Své dotazy, připomínky či názory pište do diskuze k článku.


Štítky: fotografujeme

Diskuse

Nikdo zatím nenapsal žádný komentář. Buďte první!
Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Další články z kategorie Fotografujeme

Všechny články kategorie

Měření expozice: kdy a proč chybuje? Jak na ideální expozici?

Ve fotoaparátu vestavěné měření expozice je velmi užitečné, avšak ne 100% spolehlivé. V jakých případech je potřeba expozimetr…

2.5.2020

Tomáš

Fotografie na doklady online

Požadavky na fotografie na doklady se v posledních letech zásadně změnily. Vlastně na úřední oficiální průkazy totožnosti, tedy…

30.4.2020

Pavel

Krajinářská fotografie: březen - srpen 2019

Po delší době se pojďme podívat na krajinářské fotografie, které jste na Fotorádce v uplynulých měsících nahráli.

16.9.2019

Michal Balada

JAK FOTIT DĚTI (nejen) mobilem

Pro děti to nejlepší...to platí i pro fotografii. Základy kompozice a nastavení fotoaparátu a třeba i inspiraci pro fotografování…

21.8.2019

Pavel

CO MOŽNÁ NEVÍTE O FOCENÍ MOBILEM.

Fotografujete mobilem? Tak chcete jistě mít fotky co nejlepší i vytištěné na papíře. Jak nastavit fotoaparát, aby vše bylo i na…

19.6.2019

Pavel

Jak přežít focení "se mnou" v horách

Ať už se rozhodnete pro stanování vysoko v Dolomitech, Alpách nebo pro foto-expedice daleko za severním polárním kruhem, tak jako…

3.6.2019

Václav