Brand

Fotografujeme s histogramem

fotografie s histogramem

Možná jste již zažili situaci, kdy jste si při prohlížení fotografií doma na počítači řekli, že tahle fotka je moc světlá a tamhleta je až moc tmavá. Ani se není čemu divit, protože na relativně malém LCD displeji fotoaparátu je mnohdy velmi obtížné zkontrolovat kvalitu snímků.

Věřte ale, že kromě vizuální kontroly správné expozice, tj. jestli je fotka správně tmavá/světlá, nabízejí mnohé fotoaparáty velmi užitečnou pomůcku, kterou je histogram. V dnešním článku vysvětlíme podstatu histogramu, ukážeme proč je dobré histogram používat a jak s ním kreativně pracovat. Díky jednoduchým příkladům sami uvidíte, že používat histogram je velmi jednoduché a pomůže Vám to zlepšit se ve svém fotografickém umu.

Co je histogram a jaký je jeho princip

Histogram je graf, který nám ukazuje četnost jednotlivých jasů a stínů na fotografii. Na vodorovné ose jsou jednotlivé odstíny jasu (od černé až po bílou, je jich 256), na svislé ose počet pixelů v dané úrovni jasu. fotografie s histogramem

Abychom dlouho nechodili kolem horké kaše, tak vlevo je ukázka fotografie se svým histogramem. Jak je z histogramu vidět, na fotografii jsou nejvíce zastoupené středně tmavé odstíny. Kde se na této fotografii vzal histogram? Celkem jednoduše - v grafickém editoru jsem si nechal ukázat histogram této fotky a doplnil ho tam.

Pojďme se ale na ukázkovém příkladu podívat, na jakém principu histogram funguje.

Na našem ilustrativním obrázku (vlevo) vidíme několik čtverečků: 6 černých, 4 šedé a 2 bílé. Nyní si představme, že za námi někdo přijde a bude chtít vyjádřit graficky, kolik je tam kterých čtverečků. Jak to uděláme? Stejně jako na obrázku vpravo: na ose x (vodorovná) naneseme jednotlivé odstíny od černé až po bílou a na ose y (svislá) naneseme množství.

na obrázku je 6 černých, 4 šedé a 2 bílé čtverečky histogram uvádí četnost čtverečků na předchozím obrázku

Tímto grafem (vpravo) jsme jednoduše vyjádřili četnost jednotlivých odstínů na ilustrativním obrázku vlevo. Vytvořili jsme histogram.

A jak to funguje ve fotografii? Zcela stejně - jen s tím rozdílem, že se používá jemnější měřítko. Na vodorovné ose je totiž celkem 256 odstínů, takže na histogramu fotografie bude celkem 256 sloupečků. Výška každého sloupečku pak uvádí výskyt toho jednoho odstínu na fotografii.

Proč používat při fotografování histogram

Dobře, nyní už víme, co je histogram a na jakém principu funguje. Proč bychom jej ale měli používat při fotografování a jak? Důvod je prostý - histogram nám ukáže, jak je na tom fotografie z hlediska:

  • kontrastu = zda-li je fotografie příliš kontrastní nebo do jaké míry kontrast postrádá,
  • expozice = jestli není fotografie příliš tmavá a nebo světlá a hlavně, jestli nejsou na fotografii vypálená a nebo příliš tmavá místa.

Ono se to takhle nezdá, ale z histogramu hned vidíte, jestli není fotografie znehodnocena zcela bílými a nebo černými místy.

Co nám histogram neřekne

Existuje ale jedna věc, kterou nám histogram o fotografii neřekne - celková kvalita fotografie. Histogram nám "pouze" řekne, jestli je snímek hodně tmavý/světlý, ne/kontrastní, ale to je vše. Na základě toho nemůžeme říci, zda-li je fotografie dobrá nebo ne. I když bude fotografie dle histogramu velmi tmavá, může být velmi kvalitní a povedená - třeba je to fotografie soumraku.

Možná to teď trochu nedává smysl - na jednu stranu tady vychvaluji histogram a na druhou stranu pomocí něj nemůžeme říci, jestli je fotka kvalitní. V praxi nám histogram pomůže vyvarovat se chyb a tím je použití histogramu předpokladem ke kvalitním fotkám.

Praktické ukázky, jak číst z histogramu

Nyní již víte, co nám histogram může říct. Jak ale z histogramu tyto údaje vyčíst? Lepší než dvacet teoretických pouček bude, když si to ukážeme na několika příkladech z praxe. Následuje několik fotografií, u kterých je vždy zobrazen jejich histogram. Ten umí zobrazovat mnoho fotoaparátů, popř. si můžete nechat zobrazit histogram v nějakém prohlížeči fotografií.

fotografie celkem tmavé lesní cesty

Na obrázku vlevo je vyfotografovaná pěší stezka v příměstském parku, a to za poledního Slunce, které dávalo docela velký kontrast. Nakonec jsem cestu exponoval tak, aby nebyly pronikající pruhy světla příliš světlé a ponechal jsem tak fotografii celkově tmavší.

Histogram (dole) potvrzuje to, že snímek je celkově tmavší a postrádá světlejší části. Histogram dosahuje vysokých hodnot ve své levé části, kde jsou na ose x umístěny tmavé odstíny. Od svého maxima ve tmavých odstínech již histogram klesá a ve světlých odstínech ukazuje téměř nulové zastoupení. Jasy jsou tedy dle histogramu na této fotografii zastoupeny jen málo, což naprosto odpovídá.

Představme si situaci, kdy tento snímek cesty prohlížíme na LCD displeji pod svítícím Sluncem. Těžko bychom hodnotili jestli je fotka dobře exponovaná. Po prohlédnutí histogramu máme jasno.

fotografie pole obilí

Na další ukázce je fotografie pole s obilím (vlevo). Tato fotografie celkem postrádá kontrast, nenalezneme na ní ani velmi tmavé části, ani velmi světlé. Tyto údaje nám potvrzuje histogram, který dosahuje maximálních hodnot uprostřed a jinak má celkem velmi nízké hodnoty.

Ve světlých odstínech nedosahuje histogram téměř žádných hodnot, což potvrzuje absenci světlých odstínů na fotografii. Fotografie je tedy i dle histogramu málo kontrastní. Dalším údajem, který lze z histogramu vyčíst, je nevyužitý dynamický rozsah snímače fotoaparátu. Pokud není histogram "roztažen" po celé své šíři, nejsou na snímku zastoupeny všechny odstíny, a tak nebylo využito celého dynamického rozsahu, který by mohl snímač zaznamenat.

fotografie s vypálenou oblohou

Na tomto příkladu si ukážeme asi to nejdůležitější, k čemu můžeme histogram použít. Když se podíváte na fotografii vlevo, tak zjistíte, že obloha je z části velmi světlá, až přepálená (tj. přeexponovaná). Na snímku je tedy nežádoucí přeexponovaná plocha, a to se musí projevit na histogramu.

Přítomnost přepáleného místa na fotografii je "usvědčena" histogramem, který dosahuje velmi vysokých hodnot ve své pravé části, tj. v části světlých odstínů. Pokud dosahuje histogram zcela vpravo velmi vysokých hodnot, tak je jisté, že na fotografii jsou přeexponovaná místa. A ta jsou ve většině případů nežádoucí.

Histogram dosahuje vysokých hodnot i v části tmavých odstínů, to je zapříčiněno především částí koruny stromu v pravé horní části fotografie. To nám nevadí a ani nás to nyní moc nezajímá. Jde nám o přepálená místa.

kontrastní fotografie

Pro doplnění ještě uvedu následující fotografii vlevo, která se vyznačuje vysokým kontrastem, a to nejen barevným, ale i v oblasti jasů.

Histogram celkem pěkně "poskakuje", z čehož můžeme usoudit, že fotografie bude asi celkem zajímavá a hlavně pěkně kontrastní. Zároveň vidíme, že ani zcela vpravo nebo zcela vlevo se nevyskytují nebezpečné vysoké hodnoty histogramu. Na snímku by se tedy neměly vyskytovat přepálená a nebo černá místa, což je pravda.

Uhádnete, který histogram náleží které fotografii?

Abychom se taky trochu pobavili, budeme se nyní řídit heslem "kdo si hraje, nezlobí". Níže vidíte čtyři různé fotografie a čtyři různé histogramy. Každá fotografie je označena číslicí od 1) až 4). Každý histogram je označen od a) až d).

Dokážete správně přiřadit histogram k té "své" fotografii? Pozor na chytáky! Své tipy a řešení pište do diskuze k článku. Můžete klidně napsat i stručné odůvodnění, proč jste tak zvolili. Dle toho, jak se vám bude dařit, zveřejníme správné řešení.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Závěrem

Jak vidíte, používat histogram není nic složitého. Pokud bych to měl zjednodušit, tak Vám histogram bude sloužit hlavně pro to, aby Vás upozornil na přepálená či příliš tmavá místa na fotografiích. Ta poznáte dle velmi vysokých hodnot histogramu buď zcela vpravo (přepálené) a nebo zcela vlevo (černé). K těmto nežádoucím efektům může samozřejmě dojít zároveň.

To, jestli je histogram pozvolný a nebo skáče jako sinusoida neovlivňuje samotnou kvalitu fotografie. Histogram tedy neslouží k hodnocení kvality, ale k odhalení chyb, které nejsou na LCD displeji vidět. Odhalením těchto chyb (přepálená nebo černá místa) se posunujete ve svém fotografickém umění dál a zvyšujete kvalitu snímků.

Pokud Váš fotoaparát umí zobrazovat histogram, využijte toho. Pokud jste tak již učinili, můžete určitě potvrdit má slova, že histogram je věrný a nepostradatelný pomocník každého fotografa, kterému záleží na kvalitě svých fotografií.

Diskuze k článku, komentáře, názory


Štítky: fotografujeme

Diskuse

LukášChlebik

6.12.2011 13:05

Odpověď

1c 2d 3b 4a ?

Tomáš

6.12.2011 15:12

Ano, přesně tak, přikládám výnětek z diskuzního fora kde se to probíralo: 1c- nebe +pevnina a loď v popředí (světlá místa bez výrazného přepalu + střední tóny a tmavá místa ne však zcela černá) 2d - fotka převážně ve středních tónech (taková šedivá) 3b - tmavá fotka místy černá (zastoupení tmavých částí a vysoká hodnota černé) 4a - přepal nebe (vysoké hodnoty úplně vpravo)

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Další články z kategorie Fotografujeme

Všechny články kategorie

Měření expozice: kdy a proč chybuje? Jak na ideální expozici?

Ve fotoaparátu vestavěné měření expozice je velmi užitečné, avšak ne 100% spolehlivé. V jakých případech je potřeba expozimetr…

2.5.2020

Tomáš

Fotografie na doklady online

Požadavky na fotografie na doklady se v posledních letech zásadně změnily. Vlastně na úřední oficiální průkazy totožnosti, tedy…

30.4.2020

Pavel

Krajinářská fotografie: březen - srpen 2019

Po delší době se pojďme podívat na krajinářské fotografie, které jste na Fotorádce v uplynulých měsících nahráli.

16.9.2019

Michal Balada

JAK FOTIT DĚTI (nejen) mobilem

Pro děti to nejlepší...to platí i pro fotografii. Základy kompozice a nastavení fotoaparátu a třeba i inspiraci pro fotografování…

21.8.2019

Pavel

CO MOŽNÁ NEVÍTE O FOCENÍ MOBILEM.

Fotografujete mobilem? Tak chcete jistě mít fotky co nejlepší i vytištěné na papíře. Jak nastavit fotoaparát, aby vše bylo i na…

19.6.2019

Pavel

Jak přežít focení "se mnou" v horách

Ať už se rozhodnete pro stanování vysoko v Dolomitech, Alpách nebo pro foto-expedice daleko za severním polárním kruhem, tak jako…

3.6.2019

Václav