Brand

Jak na podnikání ve fotografii

man_ftp_obrazek.jpgUvažujete o tom, že byste si focením začali vydělávat peníze? Pak je tento článek určený právě pro vás. Dozvíte se, jestli je potřeba řešit focení za peníze oficiální cestou a jak. Povíme si něco o zřízení a provozování fotografické živnosti, placení daní a vůbec jestli se celá tato oficiální peripetie vyplatí.

Hodně lidí v dnešní době uvažuje o tom, že si začnou focením přivydělávat nějaký ten peníz a nebo že začnou častěji fotit za úplatu. Ať už to jsou portréty lidí, večírky a svatby, produkty nebo móda, vše se točí kolem otázky: "musím na to mít nějaký papír"? A tím pádem vyplývají další otázky typu "a co taková živnost obnáší, vyplatí se mi to vůbec, budu muset platit daně"? Tak právě tato témata si v následujícím článku stručně rozebereme.

Potřebuji k focení za peníze nějaký "papír"?

Hlavní otázkou je, jestli focení za peníze řešit oficiální cestou nebo ne. Velmi záleží na tom, jak častá je tato fotograficko-podnikatelská aktivita. Pokud někomu něco nafotíte za peníze jednou za měsíc a máte jistotu, že vás nikdo neudá, potom můžete uvažovat o variantě "na dobré slovo". To znamená, že se touto aktivitou nebudete nikde chlubit a budete doufat, že vás nikdo neudá (pokud by se tak stalo, máte zaděláno na problém při kontrole od živnostenského úřadu, finančního úřadu, atd.). Samozřejmě nikoho tímto textem nemám v úmyslu nabádat k neoprávněnému podnikání. Pouze říkám, že spousta lidí to tak řeší.

Dohoda o provedení práce

Pokud chcete mít klidné spaní, ale nechcete řešit živnost, tak si můžete s protistranou uzavřít man_ftp_obrazek1.jpgdohodu o provedení práce. Ta je omezena na pracovní vytížení maximálně 150 hodin ročně, ovšem nikde není stanoveno, že nesmíte brát třeba tisíc korun za hodinu.

A těžko bude někdo dokazovat, že jste focením strávili víc. Také můžete dohodu uzavřít vedle svého běžného pracovního poměru. Další výhodou je, že nemusíte řešit dávky na sociální a zdravotní pojištění. Začátkem příštího roku (do konce března příštího roku) pouze odevzdáte daňové přiznání, ve kterém přiznáte tyto příjmy. O daňovém přiznání a daních je psáno o pár odstavců níže.

Nevýhodou je, že protistrana s vámi musí uzavírat písemně dohodu. Firmy většinou počítají s tím, že máte živnost a že bez dalších komplikací rovnou vystavíte fakturu a nebudete je ničím zatěžovat.

Živnostenské oprávnění

Jestliže je vaše fotografické podnikání pravidelnější, máte víc odběratelů a oni se nechtějí zatěžovat s dohodou o provedení práce, můžete zvolit nejobvyklejší formu, a to živnost. Fotografování patří již mezi živnosti ohlašovací - volné, takže k jejímu provozování nepotřebujete žádné vzdělání, praxi ani prokazování způsobilosti. Stačí splnit všeobecné podmínky:

  • dosažení věku 18 let,
  • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
  • nemáte daňové nedoplatky k fin. úřadu, zdravotní pojišťovně a sociálce.

Oproti dohodě o provedení práce pak živnost s sebou nese jednu zátěž navíc. Musíte odvádět zálohy na sociální a zdravotní, které se vám na konci roku sečtou a podle množství zisku buď něco doplatíte nebo naopak vám je něco vráceno. Pokud jste v pracovním poměru, platí již za vás tyto zálohy zaměstnavatel, což je výhoda.

Zahájení živnosti

Živnost vás opravňuje k souvislému provozování takových aktivit, které máte zapsané ve výpisu z živnostenského rejstříku. Velkou výhodou je, že si můžete do tohoto výpisu navolit všechny možné volné živnosti, tj. nejen fotografování, ale třeba i marketing, maloobchodní prodej, zpracování databází, software, atd. Založení živnosti vás tak vyjde jednorázově na 1000kč, čemuž se nelze nijak vyhnout. Výpis z rejstříku trestů již není potřeba obstarávat, živnostenský úřad si jej sám "stáhne".

K zahájení živnostenského podnikání tak stačí v podstatě velmi málo - podat formulář na živnostenském úřadu, navštívit finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení (tam nahlašujete zahájení živnosti).

Evidence příjmů a výdajů

zivnost_1.jpgV průběhu provozování živnosti musíte vést evidenci příjmů a výdajů. Stačí k tomu obyčejná tabulka v MS Excel, ve které si budete chronologicky zapisovat čísla vydaných faktur a k nim příjmy / výdaje. Nemusíte vést podvojné účetnictví ani nemusíte mít specializovaný software. Takže když někomu nafotíte fotky za peníze, vydáte mu fakturu na dohodnutou částku a zapíšete si to do tabulky, to je vše.

Zálohy na sociální a zdravotní

V prvním roce podnikání vám zdravotní pojišťovna a správa sociálního zabezpečení vyměří minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Za rok 2011 je to pro zdravotní pojištění 1670kč/měsíčně a pro OSSZ (okresní správu soc. zabezpečení) je to 1807kč/měsíčně. Pokud jste student nebo důchodce, v prvním roce zálohy neplatíte vůbec (platí je za vás stát). Výhodou je, že pro tuto skupinu lidí neplatí minimální vyměřovací zálohy a pokud mají malý zisk, platí zálohy podle reálného daňového základu. Takže ve výsledku student platí třeba 150kč zálohy za měsíc.

Tip: Funguje to jako zálohy na elektřinu a plyn - platíte si to v průběhu roku dopředu a na konci roku se vám to zúčtuje. Plyn a elektřina podle reálné spotřeby, sociální a zdravotní pojištění podle výše zisku. Vznikne tam tudíž potom buď přeplatek nebo nedoplatek.

Musím schraňovat paragony od nákladů?

Nemusíte - pro fotografy se většinou vyplatí vykazovat náklady tzv. fixním způsobem. Legislativa totiž umožňuje zvolit si, že výše vašich nákladů je 60 % z příjmů. Jinak řečeno, pokud nemáte reálně vysoké náklady (což při focení pravděpodobně nemáte), tak se vám tato možnost hodně vyplatí. Například pokud si vyděláte focením 100 000 Kč za rok, tak v daňovém přiznání uvedete, že náklady máte ve výši 60 000 Kč (a vůbec nevadí, že reálné náklady byly třeba jen pět tisíc, to je zcela jedno). Daňový základ pak bude pouhých 40 000 Kč.

Daňové přiznání, přehled pro pojišťovnu a sociálku

Vždy začátkem roku (nejdéle do konce března) pak musíte jakožto živnostník podat tyto dokumenty za rok předchozí:

  • Daňové přiznání - finančnímu úřadu.
  • Přehled o příjmech a výdajích pro OSSZ.
  • Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu.

Pro mnoho lidí jsou tyto dokumenty velkým strašákem, ovšem zcela zbytečně. Na internetu si lze stáhnout automatizované formuláře, do kterých vyplníte svoje osobní údaje, výši příjmů a nákladů a excelová nebo PDF tabulka za vás vše spočítá. Tu pak stačí vytisknout a donést na výše uvedené instituce. A pokud si nevíte rady, vždy se můžete na výše uvedených úřadech zeptat, většinou vám ochotně poradí.

Tip: Nenechávejte odevzdání daňového přiznání a přehledů na poslední chvíli. Koncem března bývají na úřadech dlouhé fronty, úředníci mají hodně práce a tudíž nejsou tolik ochotni pomoci a vysvětlovat co se kam má vyplnit. Například v průběhu února na vás budou mít daleko víc času a většinou i ocení, že jste papíry přinesli včas.

Jaké budu platit daně?

Daň z příjmu fyzických osob je v současné době fixně nastavena na 15 % z daňového základu (což je rozdíl mezi příjmy a náklady, tedy zisk před zdaněním). Není potřeba se ale bát velkého daňového zatížení. Uvažme nyní například situaci, že si focením vyděláte 100 000 Kč za rok. Jelikož můžete v daňovém přiznání uplatit fixní výši nákladů 60 % (viz výše), uvedete do kolonky příjmy 100 000 Kč a do kolonky náklady 60 000 Kč. Daňový základ pak bude 40 000 Kč - z toho se vypočítává daň 15 %, což je 6000 Kč.

Vy ale na daních nezaplatíte 6000 Kč, nebudete totiž platit vůbec nic :)  Existuje totiž "sleva na dani", o kterou se snižuje vypočtená daň. Ta byla v přiznání za rok 2010 poměrně slušná, a to 24 840 Kč. Tím pádem byste platili vůbec nějaké daně až tehdy, kdyby vám vyšla daň větší, než 24 840 Kč.

Tip: Navíc pokud máte nezaopatřené dítě nebo i manželku na mateřské, odečítají se další částky z vypočtené daně a v případě nezaopatřeného dítěte vám dokonce finanční úřad bude nějaké peníze vracet.

Vyúčtování záloh

Na základě výše vašeho zisku se vám v automatizovaných formulářích zúčtují i zálohy na sociální a zdravotní. Buďto vám vznikne přeplatek, který vám zdravotní pojišťovna a OSSZ vrátí, nebo nedoplatek, který musíte do několika dnů uhradit. V praxi platí to, že pokud máte zisk větší, než loni, budete mít pravděpodobně nedoplatek. Naopak pokud se vám vedlo hůře a zisk máte nižší, než loni, budete mít přeplatek. Pokud se jedná o velké rozdíly mezi zisky (řádově statisíce), může se jednat o velké peníze (doplatky / přeplatky i větší než 10 000 Kč), na to je potřeba předem myslet v plánování finančních toků. Investici do nového pevného skla je tudíž lepší ponechat až na duben, kdy víte, jak jste dopadli :)

Shrnutí

Na první pohled se podnikání může zdát složité, ale opak je pravdou. Živnost je velmi snadný způsob podnikání. V průběhu roku po vás nikdo nic nechce - musíte jenom vést (např.v excelu) evidenci příjmů a výdajů (pokud budete vykazovat 60% náklady tak stačí vést jen evidenci příjmů). A platit vyměřené zálohy na sociální a zdravotní (pokud je vůbec musíte platit). Začátkem příštího roku vyplníte automatizované formuláře, odnesete je na úřady a případně zaplatíte daň či nedoplatky na zálohách. V tom lepším případě máte přeplatek :) A to je v podstatě vše, takto se to opakuje každý rok.

A vyplatí se to vůbec? Záleží na tom - pokud si vyděláte focením pár tisíc za rok a máte živnost jako hlavní činnost (nejste student, důchodce, nejste v pracovním poměru,...), tak potom se to příliš nevyplatí. Ne kvůli daním, ale kvůli sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Ovšem pokud jste v pracovním poměru, studujete nebo jste v důchodu, tak se vám živnost vyplatí i při nízkém zisku. A za to klidné spaní to většinou stojí.

Pokud máte nějakou svou vlastní zkušenost, dotaz či připomínku, podělte se s ostatními v komentářích níže.

Štítky: legislativa

Diskuse

vbarhon

4.8.2011 16:08

Přivýdělek v době nezaměstnanosti

Dovolte mi jednu připomínku ke článku, v letošním roce již není možný žádný přivýdělek v době nezaměstnanosti jak uvádí autor článku v odstavci Dohoda o provedení práce.

Jan Strakoš

4.8.2011 16:34

Softwarová policie

Pokud podnikáte musíte počítat s investicí do legálního softwaru. Což fotografa může přijít nejméně na 15 000 Kč.

Tomáš

4.8.2011 18:32

Díky za upozornění, přivýdělek v době nezaměstnanosti jsem již z článku odstranil.

Tomáš

4.8.2011 18:33

Třeba Zoner není tak drahý a přitom docela výkonný a může si s ním hodně lidí vystačit.

Václav

4.8.2011 20:33

:o)

..jako na zavolanou... :o)

Tomáš

4.8.2011 20:36

:)) No a kde myslíš jsem našel inspiraci :)))

Jaroslav

5.8.2011 22:46

podnikání ...

Díky možnosti rozšíření živnosťáku jsem to udělal již loni, sice fotografování není mou hlavní činností, ale jen takovým malinkým přilepšením, přesto ten článek je pro mnohé dobrý. Je určitě potřeba vše zvážit. Tomáši, dobré.

patrik.bb

8.8.2011 09:48

Dohoda o provedení práce.

A když jsem zaměstnaný... Co to pro mě znamená, lze vykonávat čínnost tedy do 150hodin ?Jak by měla dohoda o provedení práce vypadat ?

Tomáš

8.8.2011 09:55

Ať už jste zaměstnaný nebo ne, oficiálně je dohoda omezena 150 hodinami. Stačí do vyhledávače Google zadat "dohoda o provedení práce" a ono už to najde dost vzorů.

Ivona

16.8.2011 15:34

Materska dovolena

Chci se zepta zda kdyz budu podnikat a jsem na materske dovolene, zda budu take platit zdravotni a socialni? Jak se tohle resi?Dik

Skřítek

2.1.2012 23:49

re: Softwarová policie

nebo taky zdarma. je to otázka volby SW :-)

Totzi

13.8.2012 21:06

Dohoda o provedení práce fyzická a fyzická osoba

Dobrý den, zatím se mi nechce řešit živnostenský list a proto jsem chtěl zvolit cestu dohody o provedení práce. Nikde jsem však nenašel jestli lze tuto smlouvu uzavřít mezi dvěma fyzickými osobami. Všechny vzory těchto dohod jsou mezi fyzickou a právnickou osobou a i několik zdrojů mi tvrdilo, že tuto dohodu nelze uzavřít mezi dvěma fyzickými osobami. Dále bych se rád zeptal, jestli lze použív i smlouvu o díle. Děkuji

Tomáš

13.8.2012 22:53

Dobrý den, dohodu o provedení práce lze uzavřít mezi 2 fyzickými osobami, sám jsem ji jako živnostník pro brigádníky v minulosti používal. U smlouvy o dílo platí totéž, tu mohou uzavřít třeba i dva sousedi mezi sebou že pan novák poseče panu novotnému zahradu :)

Totzi

7.9.2012 14:58

Re:Dohoda o provedení práce fyzická a fyzická osoba

Takže mi opravdu stačí sepsat s objednatelem smlouvu o dílo a do 20 tisíc výdělku nemusím příjmy danit a ani se bát žádného udání nebo kriminálu?? :)

Tomáš

9.9.2012 16:53

Dobrý den, danit se musí vždy všechno, to by se státu moc nelíbilo :D Ale stačí jen vyplnit daňové přiznání a je to, daň ze 20tis. příjmu platit stejně nebudete. Takže je to jen papírová záležitost.

atraktivni

31.8.2013 23:40

Dobrý den, když bych začala fotit na živnost navíc při zaměstnání, je mou povinností to nahlásit i mému zaměstnavateli? Soc.a zdrav. platí stále zaměstnavatel, tím se nic nemění? Vyplatí se to tedy? Děkuji za odpověď.

Jessica

5.10.2013 07:29

VZOR

Je tu nějaká dobrá duše co by sem dala vzor DPP o focení?

Katarína Moravcová

18.11.2014 12:35

zivnost

dobry den, chci se zeptat, kdyz jsem na rodicovske dovolene a chci zivnost na fotografovani, je nutne si platit zdravotne a socialne???, qlebo neplatim ako studenzi a duchodci. dekuji za odpoved.

Tomáš

18.11.2014 12:41

Sociální platit nemusíte, platí za Vás stát. Zdravotní budete první rok platit 0 a další podle vypočtených záloh, ale nevztahuje se na Vás minimální výše záloh, takže pokud si nevyděláte nějak hodně peněz, budou i zálohy na zdravotní malé částky.

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Další články z kategorie Ostatní

Všechny články kategorie

Urychlí pandemie likvidaci full-time fotografů?

Jestli se někteří fotografové dostali poslední dva roky do problémů kvůli saturaci trhu, co provede s jejich podnikáním současná…

16.3.2020

Tomáš

Jak se vyhnout napadení žralokem nejen při focení?

Řada z vás se mě po fatálním napadení turisty v Marsa Alam ptala, co dělat, když pod vodou při focení, šnorchlování nebo potápění…

16.8.2018

Václav

Jak odevzdáváte své fotografie?

Fotografie se stala nejen zábavou, ale i (vedlejší) prací pro mnoho fotografů. A tak se vcelku často diskutuje otázka - jakým…

4.5.2017

Tomáš

Jak na ostré fotky: 5 tipů pro začínající fotografy

Nezáleží na tom, jestli jste si koupili svoji první zrcadlovku značky Nikon, Canon či Pentax – i tyto skvělé aparáty dokážou…

17.3.2017

Redakce Fotorádce.cz

Otázka pro fotografy: nová výbava nebo vzdělávání?

Krásné fotky - to je něco, co by chtěl asi každý amatér i profesionální fotograf. Otázkou do pranice je - jak něčeho takového…

7.3.2017

Tomáš

Nestaňte se otrokem svého fotoaparátu

Poslední dobou jsem až příliš často svědkem zarážejícího jevu. Všichni všechno fotí, natáčí, ale málokdo se opravdu dívá kolem…

8.6.2016

Tomáš